Artykuły

Zobacz więcej

93. rocznica sprowadzenia prochów Juliusza Słowackiego do Krakowa

W okresie galicyjskiej autonomii nastąpiło zredefiniowanie narodowej tożsamości przez Polaków zamieszkałych w trzech zaborach. Niezwykle istotne było tutaj uformowanie się ojczystego panteonu. Jednoczył on szereg różnych wybitnych postaci z bliższej …

Aktualności

Zobacz więcej ...

70 bezpłatnych spacerów z krakowskimi przewodnikami

Krakowskie pomniki, kawiarnie, synagogi, wawelscy władcy, Nowa Huta, Młoda Polska czy żydowskie cmentarze – w sumie 70 spacerów tematycznych z profesjonalnymi przewodnikami przygotowało dla krakowian Miasto Kraków i KBF w …

projekty

Zobacz więcej ...

Nostalgicznie w przeszłość – pośrednictwo handlowe

Z przedwojennej prasy… W okresie II Rzeczypospolitej a szczególnie w drugiej połowie lat 30-tych, ukazywało się wiele tytułów adresowanych do młodych ludzi. Ich odbiorcami były zarówno małe dzieci jak i …

Galeria

Zobacz więcej

157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Szopki Krakowskie

27. przejazd Patriotycznego Tramwaju

26. przejazd Patriotycznego Tramwaju

Wydawnictwa

Zobacz więcej

Nowa książka z okazji 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka

Z dumą prezentujemy najnowszą książkę wydaną przy współpracy z Małopolskim Centrum Edukacji „MEC”. Publikacja z okazji rocznicy 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka zawiera szereg ciekawych artykułów z historii życia polskiego …

O NAS – działalność

Zobacz więcej

Nasza misja

17 marca 2010 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr XCV/1281/10 w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przygotowania i wprowadzenia programu pn. „Edukacja patriotyczna dla szkół …

O nas – historia

Zobacz więcej

Ośrodek Edukacji Obywatelskiej

Historia działalności Ośrodka Edukacji Obywatelskiej na polu edukacji patriotycznej w Krakowie liczy już blisko 20 lat. Początkowo funkcjonowaliśmy w ramach Śródmiejskiego Ośrodka Kultury pod nazwą Młodzieżowe Centrum Edukacji Obywatelskiej na …

Miejsca pamięci w Krakowie

Zobacz więcej

Współpraca