V edycja konkursu poświęconego gen. Augustowi E. Fieldorfowi “Nilowi”

Generał August Emil Fieldorf “Nil” (1895-1953) kochał życie, kochał rodzinę, kochał Polskę. Żona Janina przedstawiła go jako dobrego człowieka, męża, ojca, wyjątkowego żołnierza: Tak wspomniała o ich pierwszym spotkaniu: „Nagle czuję, że ktoś uporczywie mi się przygląda. Spojrzałam, nie przeczuwając, że oto przeznaczenie, oto los mną zawładnął… Bardzo przystojny, o śniadej twarzy i ogromnych oczach, oficer podporucznik wyciąga w moją stronę parę narcyzów. A jeden był złamany. Mój Boże, jak [ja] to dobrze pamiętam! (…) Wzruszyłam ramionami, odsunęłam się dalej i kwiatów nie wzięłam. Siedzimy dalej, ale coś mnie korci, co rusz zerkam na swego sąsiada i widzę oburzona, że on wcale na scenę nie patrzy, tylko bez przerwy na mnie. Nie wytrzymałam i ruchem głowy wskazałam, że ma patrzeć na scenę… Ale on nie, nic tylko gapi się na mnie”.

August E. Fieldorf z żoną i córkami

Tak pisała o generale jako o ojcu: „Był niezwykle czułym ojcem. Kochał dzieci. I gdziekolwiek go los zaniósł, zawsze potrafił otoczyć opieką dzieci, które odczuwały w nim dobroć i miłość i garnęły się same do niego. 20 marca 1925 r. rodzi się druga córka, Maria. Emil urodził się również 20 marca i był od swojej młodszej córki o 30 lat starszy. Kiedy powiedziałam o tym mojej małej Marysi, ucieszyła się: »Ojej, zawołała, to my z tatusiem jesteśmy bliźnięta«”.

August E. Fieldorf w Legionach Polskich

Wspomniała także o jego miłości do Polski: “Miłość ta przewyższała wszystkie inne uczucia. Polska. W imię tej miłości, nie oglądając się, ruszył z domu 6 sierpnia, szczęśliwy, że będzie służył tej, którą tak kochał, która potrzebowała takich jak on zapaleńców. Drugie miejsce w jego sercu zajął Komendant [Józef Piłsudski-dop.MJ]. On, Wódz, prowadził ich drogą, która na pewno była słuszna, choć nieraz jeszcze ciężka. jakże boleśnie, dosłownie krwawiły mu stopy. To nic, wszystko można znieść, bo wizja Niepodległej Ojczyzny, którą im ukazywał Komendant, była tak oszałamiająco piękna, i tak mimo wszystko realna, że warto było walczyć, cierpieć i głodować.”

Gen. August E. Fieldorf “Nil”,  rys. Sofia Tumanova, praca z IV konkursu

Tegoroczna V edycja konkursu o gen. Auguście E. Fieldorfie „Nilu“ związana jest ze 110. rocznicą powstania Legionów Polskich. 22 sierpnia 1914 r. Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski wydali w Kielcach odezwę do żołnierzy, którzy 14 sierpnia 1914 r. i w kolejnych dniach rozpoczęli działania wojenne. W odezwie tej informowali ich, że w Krakowie zawiązał się Naczelny Komitet Narodowy, który powołał Legiony Polskie do walki z Rosją i na mocy porozumienia z władzami austriackimi stali się, kadrą tej formacji. Jednym z żołnierzy, do których została skierowana ta odezwa, był 19-letni August Emil Fieldorf. Dwa lata wcześniej wstąpił  do krakowskiego Towarzystwa Sportowego „Strzelec“, w którym odbył przeszkolenie wojskowe.

Dokument z przebiegu słuzby wojskowej Augusta E. Fieldorfa w Legionach Polskich, Centralne Archiwum Wojskowe,  338 CAW, Sygnatura I.480.142, s. 9

Aby przypomnieć historię uczestnictwa Augusta E. Fieldorfa na szlaku bojowym Legionów Polskich oraz w 110. rocznicę ich powstania konkursowi daliśmy tytuł :

                   “August Emil Fieldorf a Legiony Polskie“

Proponujemy trzy kategorie konkursu:

konkurs fotograficzny

Kierujemy go do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy mogą fotografować miejsca w Krakowie związane z Augustem E. Fieldorfem na terenie Dzielnicy II Grzegórzki, ale i te kojarzone z Legionami Polskimi. Zależy nam także na zdjęciach symbolicznych, Ktoś napisał, że wykonywanie zdjęć symbolicznych to: „fotografowanie osób, bez tych osób“. Wymaga ono połączenia  różnych elementów, aby wskazały na osobę, którą chcemy przedstawić.

konkurs plastyczny

Kierujemy go do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych  i ponadpodstawowych. Uczestnicy mogą wykorzystać różne techniki plastyczne,  aby opowiedzieć o Auguście, który jako młody chłopiec uczył się historii Polski (która była wtedy pod zaborami) w rodzinnym domu i  podczas spotkań u państwa Odona i Kazimiery Bujwidów. Jako siedemnastolatek chodził na strzelnicę i dbał o sprawność fizyczną,  a jako 19 letni mężczyzna wstąpił do Legionów Polskich z myślą o wolnej Polsce i przeszedł z nimi szlak bojowy.

konkurs literacki

Kierujemy go do uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy mogą wybrać dwie formy, esej historyczny lub artykuł historyczny, poprzez które opowiedzą o losach Augusta E.  Fieldorfa na szlaku bojowym Legionów Polskich (min. 2 strony max. 3 strony maszynopisu).

Termin i sposób przekazania  prac:  do 13 marca 2024 r.

 Kartę zgłoszenia w pliku word doc, prace fotograficzne oraz sfotografowane prace plastyczne w formacie jpg, png i prace literackie w pliku word doc lub pdf należy przesłać na adres email:

patriotyczny@cmjordan.krakow.pl  z dopiskiem V konkurs Nil

Wydrukowaną i podpisaną kartę zgłoszenia,  prace fotograficzne,  prace plastyczne i prace literackie można również przynieść do biura Ośrodka Edukacji Obywatelskiej, które znajduje się w sali nr 20 (I piętro) budynku Szkoły Podstawowej z OI nr 3, przy ul. Topolowej 22. w poniedziałki i środy w godzinach 12:00-15:00 (do 13 marca 2024 r.) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Laureaci konkursu o jego wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową.
Listy z laureatami konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych:      www.patriotycznykrakow.pl,
https://cmjordan.krakow.pl

Gala finałowa odbędzie się 20 marca 2024 r.  (środa)  o godzinie 10:30 w budynku Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, przy ulicy Wita Stwosza 12.

Dodatkowe informacje:
www.patriotycznykrakow.pl
email: mjablonski@cmjordan.krakow.pl
tel.: 12 259-49-37,  793-216-555

POBIERZ    Karta zgłoszenia

POBIERZ   Regulamin

POBIERZ    Broszura gen. August E. Fieldorf “Nil”

POBIERZ   Szlak Niepodległości w Krakowie –  Śladami Ruchu Strzeleckiego Komendanta  Józefa Piłsudskiego 

POBIERZ   Szlak Niepodległości w Krakowie – Śladami Naczelnego Komitetu Narodowego

POBIERZ  Tomasz Gąsowski  Kraków kolebką Legionów, w:  Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości, Kraków 2018 

PRZECZYTAJ  Magda Wysocka “Janina Fieldorf – orędowniczka swojego męża”

PRZECZYTAJ  Andrzej M. Kobos  “Generał August Emil Fieldorf we wspomnieniach żony”

PRZECZYTAJ    Paweł Sztama  “August Emil Fieldorf „Nil” – żołnierz I Brygady Legionów”

PRZECZYTAJ   Anna Zechenter  “Generał „Nil” [August Emil Fieldorf]”

Honorowy patronat nad V edycją konkursu
Pani Monika Firlej
     Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki

Organizator:

         

Ośrodek Edukacji Obywatelskiej – filia Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie

Współpraca:

Rada Dzielnicy II Grzegórzki

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie


Szkoła Podstawowa z OI nr 3  im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Plakat informacyjny

Plakat do pobrania

Opracowanie Mariusz Jabłoński

 

Podziel się tą informacją: