Wizyta młodzieży w krakowskim Magistracie, w ramach projektu „Uczeń – Obywatel”

Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie koordynuje moduł projektu edukacyjnego pod nazwą „Uczeń-Obywatel” – cykl spotkań samorządowych. Pierwsze zajęcia odbyły się ponad dwadzieścia lat temu, a kontynuowane były w następnych latach szkolnych, angażując kolejne roczniki krakowskiej młodzieży. Inicjatywa przewiduje zapoznanie uczniów szkół krakowskich z historią, strukturą i funkcjonowaniem samorządu lokalnego na szczeblach dzielnicowym i miejskim. Wśród proponowanych do realizacji form, znajdują się między innymi: spotkania z przedstawicielami właściwej dla danej szkoły rady dzielnicy a także zaangażowanie w projekty dzielnicowe. Uzupełnieniem dla zajęć na terenie dzielnicy jest spotkanie uczniów z radnymi Rady Miasta Krakowa, a następnie uczestnictwo w sesji RMK.

„Uczeń – Obywatel” – cykl spotkań samorządowych ma na celu wzrost świadomości młodych Krakowian – przyszłych wyborców – w zakresie znaczenia dla mieszkańców samorządu lokalnego, a zwłaszcza wyborów samorządowych. Realizacja projektu pozytywnie wpływa na siłę zaangażowania młodych ludzi w inicjatywy obywatelskie, co może docelowo przyczynić się do podniesienia poziomu debaty publicznej i zwiększenia liczby osób aktywnie zaangażowanych w życie publiczne.

Na sesji RMK w dniu 17 stycznia 2024 r. byli obecni uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa pod opieką Pani Katarzyny Trzepli oraz uczniowie XX Liceum Ogólnokształcącego pod opieką Pani Joanny Skoniecznej. Wcześniej młodzież spotkała się z samorządowcami miejskimi. Uczniowie technikum zostali oprowadzeni po gmachu Magistratu przez Pana Wiceprzewodniczącego RMK Michała Drewnickiego, a licealiści spotkali się z Panem Radnym Adamem Migdałem. W terminach kolejnych sesji RMK zaplanowane są następne zajęcia w Pałacu Wielopolskich, dedykowane dla grup ze szkół ponadpodstawowych.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: