Wydawnictwa

Ośrodek Edukacji Obywatelskiej, którego misją jest propagowanie patriotyzmu w wymiarze ogólnopaństwowym jak i lokalnym od lat z powodzeniem angażuje się w liczne projekty wydawnicze służące realizacji zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży.  Wzmożony “trend” zainteresowania polską historią i tradycją wymusza intensyfikacje działań na polu propagowania postaw patriotycznych oraz co najważniejsze – wiedzy z historii Polski i Miasta Krakowa. Wydawane przez nas publikacje od śpiewników  pieśni patriotycznych po wydawnictwa z zakresu tematyki dziejów miasta,  posiadają również istotny wymiar naukowy.