Kontakt

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie –
Ośrodek Edukacji Obywatelskiej
ul. Topolowa 22
31-506 Kraków

tel.: 12 259 49 37
e-mail: patriotycznykrakow@gmail.com
www.patriotycznykrakow.pl
facebook: Ośrodek Edukacji Obywatelskiej