Książki i broszury

Publikacja 1

Odrodzenie Państwa Polskiego.
700 rocznica koronacji Władysława Łokietka

Publikacja ta powstała z okazji 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka.  Zawiera szereg interesujących  artykułów z historii życia polskiego króla oraz jego epoki. Autorzy skoncentrowali się na tematyce rozbicia dzielnicowego, procesie zjednoczenia królestwa, sytuacji międzynarodowej oraz szerokiej tematyce specjalistycznej wśród której znaleźć możemy artykuły na temat miecza koronacyjnego „Szczerbca” czy prawa łowieckiego obowiązującego za czasów króla Władysława Łokietka.

POBIERZ  KSIAŻKĘ

Spis treści

Piotr Boroń
Korona Królestwa Polskiego (Corona Regni Poloniae)
Tomasz Gąsowski
Dwie rocznice
Piotr Tabasz
Trudne dzieje – rozbicie dzielnicowe a rozbiory
Wojciech Pasiowiec
Dole i niedole Władysława Łokietka, czyli o życiu małego księcia, który został wielkim królem
Piotr Hapanowicz
Początki samorządu krakowskiego od lokacji do czasów Władysława Łokietka
Monika Makowska
„Król Łokietek” Dmuszewskiego – Elsnera, czyli operowa opowieść o królu-pokutniku i odważnych wiśliczankach. Legenda osadzona w historii.
Piotr Hapanowicz
Katedra wawelska w czasach Władysława Łokietka
Piotr Boroń
Szczerbiec 
Artur Rafał Jachna
Z łokietkowych legend 
Paweł Dunikowski
Prawo łowieckie za czasów Władysława Łokietka
Mariusz Jabłoński
Elżbieta Łokietkówna – intrygująca postać czternastowiecznej Europy

Publikacja 2

Śladami św. Stanisława
w 940. rocznicę śmierci biskupa męczennika

Publikacja zawiera szereg interesujących artykułów przybliżających postać świętego biskupa. Powstała w 940. rocznicę śmierci biskupa męczennika. Autorzy przybliżają czytelnikom istotne tematy związane z postacią męczennika ze Skałki oraz kontekstem w jakim przyszło mu żyć, pełnić posługę biskupią w Krakowie oraz ponieść śmierć męczeńską.

POBIERZ KSIĄŻKĘ

Spis treści

Krzysztof Ożóg
Regnum i sacerdotium w XI wieku, czyli o relacjach między władzą monarszą a Kościołem
Mateusz Kosonowski
Okoliczności konfliktu króla Bolesława Szczodrego z biskupem krakowskim Stanisławem w 1079 r. w świetle źródeł
Paweł Dunikowski
Król Bolesław II Szczodry (1039/42–1081/82)
Wojciech Pasiowiec
Święty Stanisław jako jeden ze wzorów postawy chrześcijańskiej w sporze władzy duchownej i świeckiej
Monika Makowska
Dzieje literatury polskiej poświęconej świętemu Stanisławowi ze Szczepanowa, biskupowi krakowskiemu i męczennikowi
ks. Jacek Urban
Protokół otwarcia trumny św. Stanisława w katedrze krakowskiej w 1938 r. jako wyraz jego kultu
Piotr Boroń
Kult św. Stanisława jako głos sumienia narodu w PRL-u
o. Grzegorz Prus OSPPE
Skałka jako miejsce męczeństwa i kultu św. Stanisława
Michał Czerenkiewicz
Postać św. Stanisława w wybranych publikacjach krakowskiej drukarni Schedlów
Dominik Galas
Dzieje Orderu Św. Stanisława
Mariusz Jabłoński
Zasady etyczne w życiu publicznym. Rola Kościoła Katolickiego w formacji społeczeństw
cywilizacji zachodnio-chrześcijańskiej (łacińskiej)
Innocenty IV, Jan Paweł II
Dokumenty papieskie

Publikacja 3

Kraków lat 1910-1918 na kliszy utrwalony

W okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wydaliśmy album, który prezentuje nasze miasto od 1910 r do 1918. O ile druga data jest oczywista, to można zapytać dlaczego został wybrany na datę graniczną rok 1910. Otóż na jego wybór zdecydowaliśmy się ze względu m.in. na to, że wtedy ogłoszono i częściowo zrealizowano plan Wielkiego Krakowa do którego przyłączono kilka pobliskich gmin, rozpoczęto rozmowy na temat przyłączenia Podgórza do Krakowa, uroczyście obchodzono 500. rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem z odsłonięciem Pomnika Grunwaldzkiego, 22 maja miał miejsce pierwszy w dziejach Krakowa przelot samolotu, powstała pierwsza drużyna harcerska w Krakowie.

POBIERZ KSIĄŻKĘ
Spis treści

Mariusz Jabłoński
Kraków zależny
Walery Bubień
Kraków jako miasto pamięci narodowej
Barbara Zbroja
Wielki Kraków i początki nowoczesnego miasta
Łukasz Tomasz Sroka
Żydzi krakowscy wobec niepodległości Rzeczypospolitej
Grzegorz Nieć
Z myślą o Odrodzonej. Kraków jako polski ośrodek wydawniczy w przededniu niepodległości
Mateusz Drożdż
Rakowickie gniazdo krakowskich Orłów
Wojciech Pasiowiec
Krakowski „Sokół” a niepodległość
Tomasz Gąsowski
Kraków kolebką Legionów
Janusz Tadeusz Nowak
Kraków wolny 31 października 1918 r.
Piotr Hapanowicz
Postacie znane i nieznane Krakowa

Publikacja nr 4

Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości. Znaczenie Rady Regencyjnej w uformowaniu ustroju państwa polskiego

Publikacja ta zaprezentowana została po raz pierwszy podczas konferencji naukowej zorganizowanej w krakowskim magistracie w setną rocznicę narodzin Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego. Jej autorzy przypominają mniej znane fakty i wydarzenia z dziejów walk o niepodległość, zapraszając czytelników do pogłębionej refleksji historycznej.

POBIERZ KSIĄŻKĘ
Spis treści

Konrad Meus
Sytuacja narodu polskiego w przededniu wybuchu I wojny światowej
Artur Jachna
Oświata na ziemiach polskich w latach 1914–1918
Piotr Boroń
Stanisław Wyspiański – wieszcz Magnanimitas Poloniae
Walery Bubień
Wawel jako miejsce pamięci narodowej
Olga Jasionek
Adam Chmielowski – powstaniec styczniowy, artysta, przyjaciel ubogich
Mariusz Cupiał
Dom Weteranów Powstania 1863 „Przytulisko”, ul. Biskupia 18
Piotr Hapanowicz
Juliusz Leo – prezydent z wizją Wielkiego Krakowa
Tomasz Gąsowski
Kraków kolebką Legionów
Henryk Łukasik
Twierdza Kraków w czasie I wojny światowej
Janusz Tadeusz Nowak
Wyzwolenie Krakowa 31 października 1918 r.
Iwona Fischer
Związki Ignacego Jana Paderewskiego z Krakowem
Wojciech Pasiowiec
Twórcy Niepodległej
Mariusz Jabłoński
Niepodległość – upragnione dobro pokoleń Polaków
Dominik Galas
Ustrój republikański a monarchiczny
Michał Kozioł
Naczelny Komitet Narodowy
Zdzisław J. Winnicki
Rada Regencyjna Królestwa Państwa Polskiego – geneza, osiągnięcia, znaczenie
Przemysław Wywiał
Problem organizacji wojska polskiego w działalności Rady Regencyjnej
Iwona Fischer
Szlak śladami Ignacego Paderewskiego w Krakowie