Kraków. 84. rocznica drugiej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRS

W 84. rocznicę drugiej masowej deportacji Polaków na Syberię i do Kazachstanu Związek Sybiraków Oddział w Krakowie zorganizował uroczystości, w których uczestniczyła zastępca dyrektora krakowskiego oddziału IPN Cecylia Radoń.

Po mszy świętej w kościele kapucynów przy ul. Loretańskiej, którą odprawił o. Jerzy Pająk zebrani złożyli kwiaty pod tablicą pamięci ofiar Sybiru w krużganku Kaplicy Loretańskiej. Dalsza część uroczystości odbyła się w auli klasztoru. Wręczono związkowe medale, zaprezentowano 20. tom wspomnień z serii „Tak było… Sybiracy”, wyświetlono także film pt. „Kapłani zesłanych” w reż. Bogusławy Cichoń.

W latach 1940-1941 Sowieci przeprowadzili cztery masowe deportacje obywateli polskich mieszkających na Kresach. 10 lutego 1940 r. wywieźli Polaków ze wschodnich województw II RP, zajętych po 17 września 1939 r. przez Armię Czerwoną. Na nieludzką ziemię do niewolniczej pracy trafiły m.in. rodziny urzędników, ziemian i osadników wojskowych.

Druga deportacja rozpoczęła się w nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r. W jej wyniku wysiedlono głównie rodziny osób przetrzymywanych w obozach jenieckich oraz więzionych i aresztowanych – ofiar zbrodni katyńskiej. Trzecia tura wywózek odbyła się 29 czerwca 1940 r. i dotknęła głównie tzw. bieżeńców, czyli uciekinierów spod okupacji niemieckiej. Czwarta – w maju i czerwcu 1941 r. Wysiedleniu podlegali przede wszystkim członkowie konspiracji i ich bliscy, rodziny osób rozstrzelanych, aresztowanych za „działalność kontrrewolucyjną”, ukrywających się lub zbiegłych pod okupację niemiecką.

Fot. Janusz Ślęzak (IPN)

Podziel się tą informacją: