Krakowski Emaus – w tym roku przy Błoniach

Michał Rożek pisał: “Wiadomości o zwierzynieckim Emausie biorą swój początek z włoskiej relacji, napisanej z końcem XVI stulecia. To wówczas z Rzymu został wysłany do Rzeczypospolitej Obojga Narodów kardynał Henryk Gaetano (1550-1599), który do naszego kraju zjechał w charakterze …

Krakowski Emaus – w tym roku przy Błoniach Zobacz więcej