“Blask Rzeczpospolitej”- nowa książka wydawnictwa “Biały Kruk”

Krakowskie wydawnictwo “Biały Kruk” wydało książkę prof. Wojciecha Polaka pt. “Blask Rzeczpospolitej”.Jest to publikacja, która może być potraktowana, jako dojrzałe wprowadzenie w dzieje naszej Ojczyzny. Autor prowadzi czytelnika od czasów przedpiastowskich po współczesność. Takie podejście daje całościowy obraz, który następnie można uzupełniać interesującymi czytelnika monografiami. Jak ważne jest poznawanie dziejów ojczystych przekazał autor:

“Bez historii nie ma patriotyzmu. Uszanowanie i umiłowanie Ojczyzny wymaga uświadomienia sobie, że wyrośliśmy z pokoleń, które Polskę budowały; kochały, które o Polskę walczyły, a także w razie potrzeby podnosiły ją z ruin […] Mamy nie tylko wobec współczesnych, ale i wobec naszych przodków zobowiązanie przenoszenia polskości w następne pokolenia.”

Okładka książki prof. Wojciecha Polaka

Książka zabiera nas do czasów naszych przodków, prezentuje je, ukazuje postacie i wydarzenia, kieruje uwagę ku ideom, ale także próbuje wytłumaczyć współczesność. Daje możliwość rozumienia rzeczywistości, wyciągania racjonalnych wniosków, a także stawiania celów służących rozwojowi osobistemu i  narodowemu. Cele te powinny wypływać z miłości .

Pisał Cyprian K. Norwid (rok 1871): „Znicestwić narodu nikt nie podoła bez współdziałania obywateli tegoż narodu, i to nie bez współdziałania przypadkowego, częściowego, nominalnego, ale bez współdziałania starannego. Pochodzi to z przyczyny, iż narody, będąc dziełem miłości (naprzód natchnionej, a potem miłości uświadomionej), wymagają logicznie, ażeby miłość zaprzeczyła siebie samą, jeżeli ma być dzieło ich znicestwienia dokonanym. Tym więcej, iż żadne działanie bez zamiłowania nie może dojść do zupełności swojej” (C. Norwid: „Pisma wszystkie”, t. 7, s. 85, w: „Znicestwienie narodu”)

Należy mieć nadzieję, że książka prof. Polaka przyczyni się do wzrostu miłości czytelnika do Polski, miłości prawdziwej wyrażonej troską o dobro narodu, społeczeństwa, państwa polskiego oraz o zachowanie materialnego i duchowego dziedzictwa.

Opracowanie Mariusz Jabłoński

Podziel się tą informacją: