Ul. Wiślna 5. Tablica pamięci dr. Henryka Jordana

W pobliżu Rynku Głównego, na kamienicy nr 5 przy ulicy Wiślnej w Krakowie znajduje się tablica poświęcona doktorowi Henrykowi Jordanowi. Jak wskazuje inskrypcja znajdował się w niej lokal, w którym doktor pracował.

Tablica dra Henryka Jordana

Przyszedł na świat w Przemyślu 23 lipca 1842 r.  Pochodził z rodziny szlacheckiej Jordanów z Zakliczyna. Uczył się w gimnazjach tarnopolskim i tarnowskim. W 1862 r. wyjechał do Triestu, gdzie rok później zdał egzamin dojrzałości. Po nim rozpoczął studia medyczne w Wiedniu, a kontynuował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia zakończył w 1867 r. Po zdaniu egzaminu wyjechał do Niemiec a następnie do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku  zetknął się z gimnastyką realizowaną w systemie stworzonym przez Piotra Henryka Linga oraz jego syna Hialmara. w Stanach Zjednoczonych Jordan zajmował się położnictwem oraz praktyką ginekologiczną,

Po powrocie do Polski w 1870 r. otrzymał dyplom doktora medycyny. Po krótkiej praktyce położniczej w Wiedniu podjął pracę w katedrze ginekologii i położnictwa w Krakowie. Kilka lat później otworzył prywatną praktykę lekarską. Zdobył uznanie jako lekarz ginekologii, położnik, a także jako wykładowca. W 1890 r. otrzymał tytuł profesorski. Dwukrotnie był dziekanem na Wydziale Lekarskim UJ. Był autorem  publikacji naukowych medycznych i popularyzatorskich.

Kamienica przy ulicy Wiślnej 5, gdzie pracował dr Henryk Jordan

Henryk Jordan zaangażował się w działalność instytucji medycznych. Kierował Krakowskim Towarzystwem Ginekologicznym i Krakowskim Towarzystwem Lekarskim, tworzył Towarzystwo Opieki Zdrowia i Towarzystwo Samopomocy Lekarzy. Założył i redagował czasopismo “Przegląd Higijeniczny”.
Z jego inicjatywy i środków finansowych powstała blisko Błoń w Krakowie Park Miejski.  Był to pierwszy w Europie publiczny ogród zabaw i gier ruchowych dla dzieci. W ogrodzie znajdowały się urządzenia sportowe: basen, boiska o różnym przeznaczeniu, sale do zajęć na wypadek niepogody, warsztaty do prac ręcznych, “Mleczarnia” służąca dożywianiu dzieci. Doktor Jordan uczestniczył w działalności Parku, organizując i bezpośrednio nadzorując podejmowane w nim działania. Z jego inicjatywy postawiono tam pomniki wybitnych Polaków, mające służyć edukacji patriotycznej dzieci i młodzieży.

Dr Henryk Jordan 20 maja 1907 r. został pochowany w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie W siedem lat po śmierci, w jego Parku postawiono mu pomnik.

Jego imię w Krakowie nosi między innymi Centrum Młodzieży, XXVII LO ,  SP nr 31, SP nr 87
Opracowanie Mariusz Jabłoński


Podziel się tą informacją: