„Pytania o patriotyzm. Między Wyszyńskim a współczesnością”. Spotkanie dyskusyjne na Skałce w Krakowie

23 listopada 2021 r. w auli Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów przy ul. Skałecznej odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne z cyklu „Prymas na Skałce. Wiara – Patriotyzm – Tożsamość – Pamięć”.

W imieniu organizatorów wieczoru – Klasztoru Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie oraz Instytut Pamięci Narodowej – publiczność przywitali o. dr Mariusz Tabulski OSSPE i dr hab. Filip Musiał, dyrektor krakowskiego oddziału IPN. Tym razem w dyskusji zatytułowanej „Pytania o patriotyzm. Między Wyszyńskim a współczesnością” wzięli udział dr hab. Rafał Łatka (IPN, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej) i dr Paweł Ukielski (Muzeum Powstania Warszawskiego). Rozmowę poprowadził dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach. Na początek spotkania paulini przygotowali niespodziankę – krótki występ muzyczny inspirowany nauczaniem Prymasa Tysiąclecia.

Zapis wideo dyskusji wkrótce na stronie internetowej i w mediach społecznościowych IPN Kraków.

Fot: Janusz Ślęzak (IPN). Tekst: IPN Kraków

Podziel się tą informacją: