Ulica Lubicz 32. Tablica poświęcona gen. Augustowi Emilowi Fieldorfowi “Nilowi”

Przechodząc ul. Lubicz, warto zatrzymać przy budynku o numerze 32 (niedaleko skrzyżowania Lubicz z Rakowickaą. Znajduje się na nim tablica autorstwa Bronisława Chromego poświęcona gen. Nilowi . To w tym budynku 20 marca 1895 r. przyszedł na świat August w rodzinie Andrzeja Fieldorfa i Agnieszki z d. Szwanda. Był czwartym najmłodszym dzieckiem. Miał siostrę Emmę oraz braci Józefa i Jana.
Tablica przypomina o działaniach wojennych Augusta na szlaku legionowym, podczas wojen obronnych w 1920 r. i w 1939 r. organizację i kierowanie KEDYWEM. Upamiętnia także jego śmierć w 1953 r.
i rehabilitację przez polski wymiar sprawiedliwości.

Tablica przy ulicy Lubicz 32

24 lutego (lub w inne dni poprzedzające) każdego roku przy tablicy mają miejsce uroczystości poświęcone generałowi “Nilowi”, obecni są przedstawiciele IPN, Jednostki Wojskowej Nil, Szkoły Podstawowej nr 3 w Krakowie, Ośrodka Edukacji Obywatelskiej, Zespółu Szkół Mechanicznych Nr 4 im. Gen. Augusta Fieldorfa “Nila” w Krakowie oraz środowisk niepodległościowych i kombatanckich

Warto przeczytać

https://pamiec.pl/pa/teksty/artykuly/13549,UZNANY-ZA-NIEWINNEGO-artykul-dr-Przemyslawa-Wywiala.html

Podziel się tą informacją: