Miejsce pamięci 40 Polaków rozstrzelanych 27 maja 1944 – ul. Lubicz 27

Przy skrzyżowaniu ulic Botanicznej i Lubicz znajduje się budynek biurowy, na parterze którego, na elewacji umieszczona została tablica upamiętniająca 40 Polaków, aresztowanych za działalność konspiracyjną a następnie 27 maja 1944 r. zamordowanych w tym miejscu przez niemieckich okupantów. Wśród ofiar znalazł się komendant Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów kpt. hm. Edward Heil pseudonim „Jerzy” – Edward Heil oraz kilku redaktorów harcerskich wydawnictw („Watra”, „Czuwaj” i „Na ucho”.

Płyta pamiątkowa

Tadeusz Gaweł tak opisuje te wydarzenia „Egzekucja odbyła się około godziny 15, 27 maja 1944 roku. Plutonem egzekucyjnym dowodził major Schutzpolizei policji Adalbert Quasbarth. Przyglądali się zabijaniu trzej gestapowcy z Pomorskiej: Hamann Heinrich, Kwast Max (Quasi) i Kraus Johan Robert. Oprawca Quasbarth chodził obok rozstrzelanych i dobijał ich wystrzałem z pistoletu. Egzekucji po wystrzałach z karabinu maszynowego towarzyszyła trwoga ciszy …” (Edward Heil ps. „Jerzy”, Kraków 1994, s. 25). Ciała ofiar pochowano w nieznanym miejscu.

Biogram Edwarda Heila

Opracowanie Mariusz Jabłoński

Podziel się tą informacją: