Miejsce pamięci 40 Polaków rozstrzelanych 27 maja 1944 – ul. Lubicz 27

Przy skrzyżowaniu ulic Botanicznej i Lubicz znajduje się budynek biurowy, na parterze którego, na elewacji umieszczona została tablica upamiętniająca 40 Polaków, aresztowanych za działalność konspiracyjną a następnie 27 maja 1944 r. zamordowanych w tym miejscu przez niemieckich okupantów. …

Miejsce pamięci 40 Polaków rozstrzelanych 27 maja 1944 – ul. Lubicz 27 Zobacz więcej