81. rocznica słynnej wypowiedzi sejmowej ministra Józefa Becka

Od momentu dojścia do władzy partia narodowosocjalistyczna w Niemczech starała się odwrócić ustalenia pokojowe poczynione w gronie wielkich mocarstw po I wojnie światowej, a Rzeszy przywrócić dawną, imperialną świetność. Stosunki polsko-niemieckie od października 1938 r. stawały się coraz bardziej …

81. rocznica słynnej wypowiedzi sejmowej ministra Józefa Becka Zobacz więcej