19. rocznica odsłonięcia pomnika x. Piotra Skargi w Krakowie

Dnia 12 maja 2001 r. na krakowskim placu Marii Magdaleny uroczyście odsłonięto pomnik upamiętniający sługę Bożego, księdza Piotra Skargę SJ (1536-1612). Monumentalne i dynamiczne zarazem dzieło sztuki, zaprojektowane zostało przez Czesława Dźwigaja. Obiekt składa się z trzech elementów tj. – patrząc od dołu – podwyższenia obłożonego kostką, następnie smukłej pionowej kolumny, na której osadzona została podobizna kapłana. Wyobrażony przez artystę kaznodzieja królewski, przyodziany został w szaty duchowne, ze stułą na karku i z książką trzymaną w uniesionej do góry prawej dłoni. W umiejscowionej na pomniku inskrypcji zaznaczono m.in., iż Piotr Skarga założył Arcybractwo Miłosierdzia, będące fundatorem niniejszego obiektu w roku millenium biskupstwa krakowskiego, a zarazem świętowanego globalnie, przejścia chrześcijaństwa z drugiego w trzecie tysiąclecie.

Ksiądz Piotr Skarga był najsłynniejszym w Polsce kaznodzieją swoich czasów a także teologiem, pisarzem i publicystą. Zasłynął jako niestrudzony szermierz kontrreformacji. W swoje 33. urodziny wstąpił do zakonu jezuitów, w którym następnie piastował wysokie godności. Swe powołanie realizował m.in. jako działacz charytatywny – założyciel bractw pomagającym osobom w potrzebie a także jako organizator samopomocy ekonomicznej dla zagrożonych lichwą chrześcijan. Był rektorem Akademii Wileńskiej i wieloletnim kaznodzieją króla Zygmunta III Wazy.

X. Piotr Skarga napisał, wielokrotnie później wznawiane, „Żywoty świętych” o niewątpliwych walorach literackich a także zawierające wiele nietracących na aktualności wniosków (pomimo ponad czterech stuleci od ich powstania) „Kazania sejmowe”. Te ostatnie pisma są dowodem wielkiego zmysłu wizjonerskiego i talentu politycznego księdza Skargi, ale przede wszystkim świadectwem jego głębokiej wiary i patriotyzmu. „Żywoty świętych” stały się z kolei jednymi z najbardziej poczytnych tekstów polskich wszystkich czasów (a szczególnie w XIX w.). Od 2013 r. trwa proces beatyfikacyjny Jezuity (w 2016 r. został on zakończony na etapie diecezjalnym).

Dokładnie naprzeciw pomnika księdza Skargi na placu Marii Magdaleny (patrząc w stronę wschodnią, po drugiej stronie ulicy Grodzkiej), mieści się ogromny gmach kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła. Barokowa świątynia została wzniesiona na początku XVII w. dla krakowskich jezuitów. To tutaj pochowane są szczątki doczesne Piotra Skargi. W kościele można zobaczyć posąg przedstawiający Jezuitę, autorstwa Oskara Sosnowskiego. Dzieło powstało w 1869 r. z przeznaczeniem pierwotnym dla katedry wawelskiej, jednak przeniesione tutaj w następnych latach. Kończąc temat tej wspaniałej budowli sakralnej, dodam iż 10 lutego 1906 r. w jej murach, sakrament małżeństwa zawarli podoficer Karol Wojtyła senior z Emilią z Kaczorowskich, czyli przyszli rodzice Karola Wojtyły, który przeszedł do światowej historii jako papież Jan Paweł II.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: