Marzenia o Niepodległej. Krakowski Szlak Wiosny Ludów. 1. Rynek Główny

Pewne miejsca a wraz z nimi osoby i wydarzenia stanowią symbole, które utrwalają się w pamięci zbiorowej zarówno lokalnej jak ogólnonarodowej i są określane miejscami pamięci. Ich znaczenie polega na łączeniu społeczności, czy też narodu poprzez wspólne wspominanie. Wybór tych miejsc opiera się na zdobytej wiedzy historycznej, która nie powinna jednak zasłaniać innych władz ludzkiej psychiki. Aby historia stała się żywa, aby była nauczycielką życia musi wywoływać rezonans wewnątrz człowieka, z jednej strony pobudzać do jej poznawania, a z drugiej do autorefleksji, do uświadamiania sobie jakie wrażenia, odczucia, emocje, postawy moralne budzą się w kontakcie z nią, uobecnioną w konkretnym miejscu, osobie i wydarzeniu.Marzenia o niepodległejto cykl prezentacji osób i miejsc związanych z Krakowskim Szlakiem Walk o Niepodległą swym zakresem sięgającym początków Konfederacji Barskiej 1768, aż po 1918 r. Serdecznie Państwa zapraszamy do podążania z nami tym szlakiem i do regularnego odwiedzania strony Patriotycznego

Teraz zostanie Państwu przybliżony Rynek Główny–miejsce wielu wydarzeń związanych z wydarzeniami z 1848. Następnym miejscem będzie ulica św. Anny.

Grafika Jana Nepomucena Głowackiego z 1848 r. Fragment Rynku Głównego z kościołem Najświętszej Maryi Panny

Na wieść o wybuchu rewolucji w Wiedniu 13 marca 1848 r. dymisji kanclerza Klemensa Mettenricha
i powstania austriackiej Gwardii Narodowej mieszkańcy Krakowa dwukrotnie: 15 marca i 17 marca 1848 r. tłumnie wyrażali swoją radość na Rynku Głównym. Radość ta związana była z nadzieją na swobody polityczne i zmianę dotychczasowej polityki silnej ręki, jaką prowadził kanclerz. Postulowali m.in. stworzenie polskiej Gwardii Narodowej oraz wypuszczenie więźniów – uczestników powstania krakowskiego z 1846 r.


Zygmunt Wierciak, Rynek krakowski 26 kwietnia 1848 r.  ze zbiorów Muzeum Krakowa

W dniu walk ulicznych 26 kwietnia 1848 r. wojska austriackie utworzyły 3 kolumny okalające  Rynek. Polscy manifestanci utworzyli barykady na ulicach św. Jana, Floriańskiej oraz Mikołajskiej i rozpoczęli walkę. Wtedy to ruszyły dwukrotnie wojska austriackie na barykady, ale zostały odparte. Austriacy wycofali się na Wawel i rozpoczął tragiczny w skutkach atak artyleryjski z Wawelu na miasto.

Opracowanie Mariusz Jabłoński

Podziel się tą informacją: