Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Spotkanie.

Trzeci tom publikacji pt. „Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?” dostarczy nam tematów do rozmowy podczas najbliższego spotkania Krakowskiej Loży Historii Współczesnej. 10 kwietnia 2024 r. zapraszamy na „Przystanek Historia” IPN w Krakowie (ul. Dunajewskiego 8). Początek o godz. 17.00.

W rozmowie wezmą udział: autorka jednego z rozdziałów i współredaktorka całego tomu dr Marzena Grosicka, kierownik Referatu Badań Historycznych Delegatury IPN w Kielcach, a także autorka rozdziału otwierającego publikację adw. dr Anna Kanarek-Równicka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzenie Janusz Ślęzak (IPN Kraków).

Pierwsza część wydawnictwa dotyczy prawnych aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w latach 1944–1989. Druga zawiera rozważania na temat działań komunistycznego aparatu represji w wybranych krajach tzw. demokracji ludowej. Zamieszczono teksty polskich i zagranicznych autorów.

Podziel się tą informacją: