IV konkurs poświęcony gen. “Nilowi”

Generał August Emil Fieldorf “Nil” należy do grupy najbardziej szlachetnych i bohaterskich krakowian.  Od dzieciństwa, gdy formował swój patriotyzm na spotkaniach u prof. Odona Bujwida, poprzez służbę w Wojsku Polskim, aż po czas niesprawiedliwego procesu sądowego przeprowadzonego przez władze Ludowej Polski, myślał o Ojczyźnie i jej to poświęcił swoje siły, zdrowie oraz życie.

Praca z III edycji konkursu aut. Natalia Lonka

Tegoroczna edycja konkursu jest o tyle wyjątkowa, że przypada w 70. rocznicę śmierci gen. Augusta E. Fieldorfa „Nila“ (1953-2023). Do tej pory zachęcaliśmy uczestników konkursu do podążania śladami młodego Augusta, po terenie Dzielnicy II Grzegórzki. Mogli oni poznawać budowle i miejsca, z którymi w dzieciństwie i młodości był on związany. 70. rocznica jego śmierci dała nam pretekst do tego, aby zwrócić uwagę na bohaterstwo jako wymiar osobowości generała „Nila“. Pragniemy, aby rodzice i nauczyciele przybliżyli uczestnikom konkursu pojęcie bohaterstwa. To pomoże we właściwy sposób odczytać życie gen. Fieldorfa i wskazać na to, jak wyjątkową był on osobą.

 

Nawiązując także do tego, że generał „Nil“ urodził się na terenie obecnej Dzielnicy II Grzegórzki (w budynku przy ul. Lubicz 32), postanowiliśmy zatytułować konkurs:       

                         „Bohater z dzielnicy

Proponujemy, aby uczestnicy stosowali szeroki zakres form wypowiedzi artystycznej, chodzi tutaj szczególnie o różnego rodzaju,

a. techniki malarskie i rysownicze,        
b. wyklejanki,         
c. kolaże,      
d. papieroplastykę.
e. grafikę komputerową

Jako szczególne wyzwanie dla uczestników konkursu, chcemy zaproponować wykonanie symbolicznej fotografii, inspirowanej postawami gen. Augusta Fieldorfa w sytuacjach trudnych i wymagających poświęcenia.

Praca z III edycji konkursu aut. Aurora Shynkariuk

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia w pliku Word oraz sfotografowane prace plastyczne, prace grafiki komputerowej, prace fotograficzne w formacie jpg, png należy przesłać   do dnia 17 lutego 2023 r. (piątek) na adres emailowy: nilkonkurs@interia.pl z dopiskiem IV konkurs o gen. Nilu Prace plastyczne i  fotograficzne wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia można również przynieść do biura Ośrodka Edukacji Obywatelskiej, filii Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, znajdującego się w sali nr 20 (I piętro) budynku SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 3, przy ul. Topolowej 22, do dnia 17 lutego 2023 r (piątek) do godziny 16:00.

Praca z III edycji konkursu aut. Lidia Kierszniowska

Prace uczestników Konkursu oceniane będą przez jury powołane przez organizatorów, według kryteriów:      
a. zgodność z tematem,  
b. oryginalność,     
c. estetyka wykonania. 

autor: Zuzanna Marszałek

Laureaci Konkursu o jego wynikach i odbiorze nagród zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową. Listy laureatów i uczestników zostaną zamieszczone na stronach internetowych:     
www.patriotycznykrakow.pl,    https://cmjordan.krakow.pl

Rozdanie nagród będzie miało miejsce 24 lutego 2023 r. w budynku SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 przy ulicy Topolowej 22 w Krakowie o godzinie 10:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 259-49-37 lub u organizatora konkursu – Mariusza Jabłońskiego tel. 793-216-555

Praca z III edycji konkursu aut. Kajetan Kolegowicz
Organizatorzy:
  • Ośrodek Edukacji Patriotycznej (filia Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana) w Krakowie
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie
Patronat honorowy:
  • Pani Małgorzata Ciemięga – Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki
Załączniki:

 

 

Podziel się tą informacją: