Przywracamy piękno krakowskich kamienic

W tym roku, pod opieką Zarządu Budynków Komunalnych, wyremontowano elewacje kilku krakowskich budynków, w tym fasadę kamienicy przy ul. Długiej 15. Ze względów konserwatorskich, była to jedna z najtrudniejszych renowacji. Efekt cieszy oko!

W ramach renowacji kamienicy przy ul. Długiej 15 odrestaurowano elewację frontową budynku wraz z fragmentem dachu. Wymieniono także część stolarki okiennej. Prace konserwatorskie objęły również charakterystyczne dla tej elewacji popiersia: Zygmunta I Starego, Jana III Sobieskiego oraz Tadeusza Kościuszki (z częściową rekonstrukcją).

Kamienica została wzniesiona w latach 1893-1894, według projektu krakowskiego architekta Leopolda Tlachna. Budynek jest wpisany do gminnej oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków.


Ponadto, na zlecenie ZBK, wykonano remont kamienic przy ul. Grodzkiej 36, ul. Jagiellońskiej 12 oraz ul. Biskupiej 18. Odbiór prac dla budynków przy ul. Grodzkiej i Jagiellońskiej zaplanowano w przyszłym tygodniu. Koszt renowacji został pokryty z środków miasta.

Tak wyglądała kamienica przed remontem:

Fot. ZBK

Podziel się tą informacją: