Kolejny etap prac remontowych w dawnym kinie Światowid

W dawnym kinie Światowid, które jest dziś siedzibą Muzeum Nowej Huty – oddziału Muzeum Krakowa, zakończył się kolejny etap prac remontowych. Wymieniona została zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa.

W ramach tego etapu prac remontowych wymieniono 21 okien oraz wykonano konserwację 8 krat w oknach na parterze (wraz z wymianą parapetów), na elewacji wschodniej budynku dawnego kina Światowid. Wymieniono i odtworzono również cztery pary drewnianych drzwi zewnętrznych (po dwie na wschodniej i zachodniej elewacji budynku) na wzór istniejących drzwi zabytkowych. W trakcie prac zachowane zostały oryginalne podziały płaszczyzn skrzydeł drzwiowych, technologia wykonania, techniki oraz charakterystyczne formy. Na tym etapie remontu odtworzono również cztery brakujące kraty w naświetlach bram. Koszt prac wyniósł 320 000 zł i został sfinansowany ze środków własnych muzeum.

Wymiana okien i drzwi została zrealizowana zgodnie z programem prac konserwatorskich, będących elementem projektu remontu dawnego kina Światowid. Prace remontowe realizowane są przy wsparciu finansowym miasta. Zachowanie – modernizacja i możliwość prowadzenia działalności muzealnej i edukacyjnej w budynku, który jest świadkiem ważnej części historii Krakowa i krakowian, to jeden z priorytetów polityki kulturalnej miasta. Całkowity koszt remontu i dostosowywanie obiektu do potrzeb nowoczesnej placówki muzealnej, na co muzeum stara się pozyskać finansowanie ze źródeł zewnętrznych, został oszacowany na około 68 mln zł.


Muzeum Nowej Huty mieści się w zabytkowym budynku dawnego kina Światowid, który jest sukcesywnie remontowany. Kino Światowid  wzniesiono w latach 1955–1957, według projektu Andrzeja Uniejewskiego. Ma 3480 m² powierzchni i dwie sale projekcyjne. Jedną z jego największych atrakcji są mieszczące się w piwnicach schrony.

W swojej działalności wystawienniczej, edukacyjnej i badawczej Muzeum Nowej Huty łączy ideę muzeum lokalnego, koncentrującego się na Nowej Hucie, i muzeum opowiadającego o doświadczeniu zimnej wojny oraz socjalizmu. Przestrzeń wystawiennicza oddziału obejmuje dawną salę kinową, gdzie prezentowane są wystawy czasowe oraz podziemia budynku wraz z przestrzenią schronu przeciwlotniczego, w których została przygotowana wystawa „Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie”. Muzeum Nowej Huty jest głównym organizatorem corocznej akcji „Zajrzyj do Huty”, do udziału w której zaprasza nowohuckie instytucje kulturalne oraz aktywistów. Instytucja regularnie proponuje wystawy oraz inicjatywy przybliżające historię miejsca, w którym funkcjonuje, jak też ożywiające życie kulturalne w tej części miasta.

W obecnym kształcie muzeum funkcjonuje od marca 2019 roku. Powstało w wyniku połączenia Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i Muzeum PRL-u (którego siedzibą był budynek Światowida). Jeszcze w okresie funkcjonowania Muzeum PRL-u rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu modernizacji budynku oraz dostosowania go do potrzeb nowoczesnej placówki muzealnej, czemu towarzyszyć ma stworzenie wystawy stałej. Koncepcja zakłada m.in. umieszczenie głównej przestrzeni ekspozycyjnej pod placem przed budynkiem oraz utworzenie na dachu budynku kawiarni i kina letniego, nawiązującego do pierwotnej funkcji Światowida.

Po remoncie w budynku znajdą się również: wielofunkcyjna sala ze sceną przystosowaną do organizacji konferencji, koncertów czy wernisaży (w przestrzeni dawnej dużej sali kinowej), sala wystaw czasowych, sale warsztatowe, czytelnia, audioteka, pracownie merytoryczne. Została tu także przewidziana przestrzeń, którą pracownicy Muzeum planują przekazać społeczności lokalnej – w tzw. „przestrzeni sąsiedzkiej” mieszkańcy Nowej Huty będą mogli spędzać wolny czas i realizować swoje inicjatywy i projekty. Zgodnie z planami, po remoncie gmach zostanie w pełni przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu i o ograniczonej mobilności, a dla osób niewidzących lub niedowidzących zostaną przygotowane audioprzewodniki z audiodeskrypcją. Pełna realizacja zaplanowanych prac będzie możliwa po uzyskaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych. Aktualnie muzeum przy wsparciu miasta skupia się na tych działaniach, które umożliwiają zachowanie budynku w odpowiednim stanie technicznym.

Fot. Muzeum Krakowa / materiały prasowe

Podziel się tą informacją: