Konkurs na najpiękniejsze drzewko emausowe

Muzeum Krakowa od ośmiu lat zachęca wszystkich do własnoręcznego wykonywania tej specyficznej ozdoby wielkanocnej i uczestniczenia w dorocznym konkursie na najpiękniejsze drzewko emausowe, odbywającym się w Domu Zwierzynieckim. Po trudnym czasie pandemii muzeum ponownie zaprasza w świat wielowiekowej tradycji zwierzynieckiej.

Drzewko emausowe nawiązuje do tradycyjnych drzewek życia, które można było znaleźć na straganach. Składało się ono z gniazda z figurkami piskląt lub figurki ptaka osadzonego na ozdobionym listkami kiju i zwykle wykonane było z drewna. Zabawka ta posiadała bogatą symbolikę związaną z dawnymi obrzędami i zwyczajami mieszkańców podkrakowskich wsi, a tradycja wykonywania tej ozdoby sięga swymi korzeniami czasów przedchrześcijańskich, kiedy to wierzono, że dusze zmarłych powracają na ziemię pod postacią ptaków i szukają schronienia w gałęziach drzew. Drzewko oznaczało również budzenie się przyrody do życia.

Do tej symboliki powinno nawiązywać zgłaszane na konkurs drzewko, wykonane w dowolnej formie przestrzennej, dowolnej wielkości, za pomocą dowolnej techniki oraz materiałów. Jury oceniać będzie zgodność z symboliką drzewka życia, ogólne wrażenie estetyczne, oryginalne ujęcie tematu, pomysłowość, jakość wykonania oraz kompozycję.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie w trzech kategoriach wiekowych:

  • dzieci (do 12 lat)
  • młodzież (12–18 lat)
  • dorośli (powyżej 18 lat)

Rodziny oraz grupy z przedszkoli i szkół zapraszamy do osobnej kategorii drzewek, specjalnie dla nich wyodrębnionej.

Można spróbować swoich sił również w kategorii „tradycyjne drzewko życia”, które powinno być rzeźbione w drewnie, malowane, z figurką ptaka na sprężynce.

Terminy

Muzeum Krakowa będzie przyjmować prace konkursowe na skwerze przed klasztorem nrbertanek w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową, czyli 9 kwietnia, od godziny 10.00 do 12.00.

Organizatorzy proszą, aby wraz z drzewkiem przynieść wypełnione już dokumenty, czyli rewers wraz ze zgodą na przetwarzanie danych (jedynie numer zgłaszanej pracy wpiszemy na miejscu). Dokumenty te znajdują się na końcu regulaminu konkursu. W sytuacji, w której z uwagi na warunki atmosferyczne lub obowiązujące 9 kwietnia obostrzenia związane z pandemią lub też z uwagi na rozmiar pracy konkursowej nie będzie możliwe jej dostarczenie w sposób wskazany powyżej, prace konkursowe należy dostarczyć 9 kwietnia w godz. 10.00–12.00 do Domu Zwierzynieckiego przy ul. Królowej Jadwigi 41. Ze względu na zamknięcie budynku dla zwiedzających muzealnicy zapraszają z pracami przez wejście od strony ogrodu. Proszą również pamiętać o maseczkach!

Ogłoszenie wyników nastąpi w Poniedziałek Wielkanocny o godz. 12.00 w ogrodzie Domu Zwierzynieckiego podczas święta oddziału. Ogłoszenie wyników będzie także transmitowane na profilu Domu Zwierzynieckiego na Facebooku.

Od 20 kwietnia zapraszamy na wystawę pokonkursową w pałacu Krzysztofory.

Konkurs na Najpiękniejsze Drzewko Emausowe online

Oprócz konkursu tradycyjnego Muzeum Krakowa zaprasza również do udziału w konkursie online na facebookowym profilu Domu Zwierzynieckiego. Może w nim wziąć udział każdy, kto nadeśle zdjęcie wykonanego przez siebie drzewka na adres mailowy Domu Zwierzynieckiego: zwierzyniec@muzeumkrakowa.pl w terminie od 1 do 7 kwietnia. Po opublikowaniu prac na profilu oddziału (czyli od 8 kwietnia godz. 12.00) będzie można na nie głosować do 14 kwietnia, do godziny 12.00 za pomocą polubień. Tego dnia ogłoszeni zostaną trzej zwycięzcy plebiscytu publiczności online.

Ważne! Do konkursu online można zgłaszać jedynie te prace, które nie zostaną zgłoszone do głównego konkursu w Domu Zwierzynieckim.

Informacje dodatkowe
Ze względu na wciąż zmieniającą się sytuację epidemiczną i obowiązujące przepisy sanitarne organizatorzy proszą sprawdzanie informacji zarówno na stronie internetowej, jak i na profilu Domu Zwierzynieckiego na Facebooku, gdzie będą zamieszczać konieczne aktualizacje związane z przebiegiem konkursu. W razie wątpliwości zachęcają również do kontaktu z pracownikami oddziału, mailowo: zwierzyniec@muzeumkrakowa.pl lub telefonicznie: 12 427 00 26.


Fot. Muzeum Krakowa

Podziel się tą informacją: