„Zbrodnicza Akcja”. Dodatek prasowy [PDF]

Wydawnictwo Oddziału IPN w Krakowie w związku z 80. rocznicą rozpoczęcia Aktion „Reinhardt”

W numerze:

 • dr hab. Filip Musiał, Niemiecka zbrodnia na polskich Żydach
  W styczniu 1942 r. w Wannsee w Berlinie Niemcy przygotowywali się logistycznie do przeprowadzania „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Za tym propagandowym określeniem krył się zbrodniczy plan wymordowania europejskich Żydów.
 • dr Rafał Opulski, „Wieczny Żyd”. Antysemicka propaganda III Rzeszy
  Propagandyści Trzeciej Rzeszy malowali obraz, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością: aryjskiemu światu zagrażali Żydzi będący symbolem absolutnego zła.
 • dr Anna Czocher, „Zaczęły się systematyczne prześladowania Żydów”
  Proces Zagłady ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie, w tym w dystrykcie krakowskim, przebiegał etapowo i rozpoczął się od oznakowania i wyizolowania Żydów od reszty społeczeństwa. Katastrofalne warunki mieszkaniowe oraz sanitarne, głód, wycieńczenie pracą przymusową spowodowały drastyczny wzrost śmiertelności wśród Żydów jeszcze przed rozpoczęciem Aktion „Reinhardt”.
 • dr Martyna Grądzka-Rejak, „Strzępek nadziei i dno rozpaczy”. Aktion „Reinhardt” w dystrykcie krakowskim
  Niemcy przystąpili do realizacji Aktion Reinhardt w dystrykcie krakowskim na przełomie maja i czerwca 1942 r. Zaczęli od deportacji części ludności z getta krakowskiego. W upalne dni, w przepełnionych wagonach pociągów towarowych wysłano ich do obozu zagłady w Bełżcu. W kolejnych miesiącach, do końca 1942 r., na miejscu zamordowano lub wywieziono na śmierć większość żydowskich mieszkańców tego regionu.
 • dr Roman Gieroń, „Zatem wyśle pan zakładników natychmiast, by przeszukali cały teren…”
  Według historyków przedstawiciele III Rzeszy nigdzie, poza okupowanymi ziemiami polskimi, nie stworzyli tak rozbudowanego systemu, który z jednej strony miał przymuszać do wyłapywania żydowskich uciekinierów przed Zagładą, a z drugiej miał uniemożliwiać niesienie im pomocy.
 • dr Joanna Lubecka, Nieukarani sprawcy
  Aktion „Reinhardt” była potężną operacją logistyczną. Aby ją zrealizować, zaangażowano wielu planistów, analityków, przedstawicieli dziedzin nauki, Wehrmacht i przede wszystkim służby bezpieczeństwa III Rzeszy.

PLIKI DO POBRANIA

Podziel się tą informacją: