Kwesta na rzecz zabytkowych nagrobków na cmentarzu Rakowickim

Od wielu lat Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa prowadzi kwesty na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu Rakowickim. W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa i zamknięcia cmentarzy, zbiórka prowadzona jest w internecie.

„Od 40 lat organizowana jest na cmentarzu Rakowickim kwestia na rzecz odbudowy zabytkowych nagrobków. W tym roku z uwagi na panującą epidemię, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wolontariuszy oraz darczyńców, podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od realizacji tradycyjnej kwesty przy udziale wolontariuszy z puszkami, a zbieramy jedynie przy wykorzystaniu zbiórki internetowej oraz bezpośrednich wpłat na konto. Ufamy, że mimo niesprzyjających warunków, uda się zrealizować cel kwesty, jakim jest wspólne działanie dla dobra naszego dziedzictwa kulturowego, naszej nekropolii” – informują organizatorzy kwesty.

Środki pozyskane z kwest stowarzyszenie przeznacza na remonty nagrobków, prace przy konserwacji oraz renowacji. Finansowane są zabiegi pielęgnacyjne i restauracja obiektów, które uległy całkowitemu zniszczeniu. Działania koncentrują się na obiektach, które nie mają dysponentów, tj. osób zobowiązanych do dbania o nie, czy też utrzymywania ich w należytym stanie. Do prac kierowane są te nagrobki, które odznaczają się walorami estetycznymi, wiekowe oraz ważne dla społeczności miasta czy kraju.

Jeśli chcesz pomóc, wejdź na stronę serwisu zrzutka.pl. Wpłat można dokonywać również bezpośrednio na konto stowarzyszenia: Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – 59 8589 0006 0000 0029 7963 0002. W tytule należy zaznaczyć: „Na ratowanie zabytkowych nagrobków”.

Fot: Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

Podziel się tą informacją: