W Krakowie zmarł prof. Andrzej Półtawski, powstaniec warszawski, żołnierz AK

Odszedł uznany naukowiec, specjalista w zakresie filozofii chrześcijańskiej, antropologii filozoficznej, personalizmu i teorii poznania. Miał 97 lat.

W czasie okupacji niemieckiej Andrzej Półtawski walczył w Armii Krajowej. Uczestniczył w powstaniu warszawskim. Został przez Niemców osadzony w stalagu XI A Altengrabow i Groß Lübars koło Magdeburga.
 
Po wojnie był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierował także Katedrą Teorii Poznania na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez wiele lat współpracował kard. Karolem Wojtyłą, a ich współpraca trwała także po wyborze metropolity krakowskiego na Stolicę Piotrową (m.in. członek Papieskiej Rady ds. Rodziny).

Andrzej Półtawski był mężem dr Wandy Półtawskiej, specjalistki w dziedzinie psychiatrii, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej, harcerki, znanej działaczki pro-life, podczas II wojny światowej łączniczki w konspiracji, aresztowanej i więzionej w KL Ravensbrück, uhonorowanej w 2019 r. przez IPN tytułem Kustosza Pamięci Narodowej.

Prof. Andrzej Półtawski (1923-2020). Fot. Sławek Kasper (IPN)

Podziel się tą informacją: