Ile wiesz o Polskim Państwie Podziemnym?

Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie upowszechnia wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i jego siłach zbrojnych. Przedstawia całościowy obraz polskiego podziemia, jego genezę oraz dziedzictwo we współczesnej Polsce. Muzeum bierze udział w akcji #zwiedzajKraków zorganizowanej w ramach kampanii „Kraków nieodkryty”.

Stała ekspozycja Muzeum AK poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu i jego sile zbrojnej – Armii Krajowej została otwarta w 2012 r. Ideą muzeum jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia czasów wojny, wraz z jego duchową genezą obejmującą Polskę międzywojenną oraz dziedzictwo patriotyczne we współczesnej Polsce.

Zgodnie z przyjętym scenariuszem historycznym, nowoczesna ekspozycja – wzbogacona środkami multimedialnymi – jest podzielona na tematyczne przestrzenie wystawiennicze. Na parterze zwiedzający mogą poznać historię II Rzeczpospolitej, przebieg kampanii wrześniowej i życie w obozach jenieckich oraz zobaczyć np. rekonstrukcję czołgu Vickers (zrobioną m.in. z oryginalnych części z czołgu zniszczonego w 1939 r.) oraz baraki dla jeńców.

W przestrzeni dotyczącej dwóch okupacji – niemieckiej i sowieckiej – przez pryzmat setek dokumentów i pamiątek z lat wojny (np. naboje i pagony oficerskie przywiezione przez żołnierza AK z katyńskich mogił) zwiedzający mogą poznać realia życia codziennego, terror, politykę germanizacyjną.

Zasadnicza część wystawy dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej znalazła się na poziomie -1 (Polskie Państwo Podziemne, Służba Zwycięstwu Polski – Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa, Szkolenie wojskowe, Łączność, Kobiety – żołnierze, Biuro Informacji i Propagandy, Kwatermistrzostwo, Cichociemni, Wywiad, Dywersja i sabotaż, Partyzantka, Duszpasterstwo, Akcja „Burza” i Powstanie Warszawskie, Epilog – Zdradzona armia). Można tutaj nie tylko zobaczyć setki zdjęć i pamiątek (w tym dziennik mjr. „Hubala”), ale też na przykład dotknąć kadłuba brytyjskiego Halifaxa, który dokonywał zrzutów dla żołnierzy AK czy obejrzeć wnętrze rakiety V-2, której rozpracowanie było największym sukcesem wywiadu AK. 

Muzeum organizuje również liczne inicjatywy edukacyjne, a także działania skupione na upamiętnieniu osób zasłużonych dla polskiej historii, zwłaszcza dla Polskiego Państwa Podziemnego. Aktualnie Muzeum pracuje nad przygotowywaniem Bazy Kresowych Żołnierzy Armii Krajowej, która zostanie włączona w zakres stałej ekspozycji muzeum i będzie też dostępna w internecie

Szczegółowe informacje o działalności muzeum oraz zasadach zwiedzania można znaleźć na stronie internetowej Muzeum AK.

Przypominamy, że dzięki inicjatywie #zwiedzajKraków można liczyć zniżki na rozmaite atrakcje oferowane przez partnerów programu – począwszy od wizyt w muzeach, po zakupy i usługi oferowane przez lokalnych przedsiębiorców. Więcej informacji o partnerach akcji tutaj.

Jak otrzymać rabat? Wystarczy przy kasie okazać kartę #zwiedzajKrakow (otrzymują ją osoby, które spędzą przynajmniej jedną noc w obiekcie noclegowym mającym status partnera programu) lub jedną z kart miejskich: Kartę Krakowską, Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem lub Krakowską Kartę Rodzinną 3+.

Fot: Mirosław Żak / Muzeum AK

Podziel się tą informacją: