Kupuj świadomie polskie produkty

Skutki ekonomiczne epidemii są już odczuwalne i będą nam towarzyszyć, jak twierdzą ekonomiści jeszcze przez wiele lat. Z myślą o polskich producentach i rolnikach w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano znak promocyjny „Produkt polski”. Oznaczone nim towary mają umożliwić konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce i z użyciem polskich surowców.

Wraz z opracowaniem znaku określono także zasady jego stosowania. Zgodnieze znowelizowaną ustawą o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty oznaczone tym logo muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski.

W przypadku produktów przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Natomiast produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski” jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały one pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybierając żywność z oznaczeniem „Produkt polski”, konsument ma pewność, że została ona wytworzona w kraju i z rodzimych surowców. Przy bogatej ofercie na sklepowych półkach ma to niebagatelne znaczenie, a w efekcie przyczynia się także do budowania patriotyzmu konsumenckiego i wsparcia sprzedaży polskiej żywności.

Ministerstwo zachęca do udziału w tej akcji, która wpisuje się w nurt działań, mających na celu ratowanie polskiej gospodarki i miejsc pracy oraz ograniczenie skutków kryzysu związanego z trwającą epidemią.

Więcej informacji o znaku znajdziesz tutaj.

Fot: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podziel się tą informacją: