Przetarg na rewitalizację fortu nr 52 „Borek”

Zarząd Budynków Komunalnych ogłasza przetarg na trzeci etap rewitalizacji fortu nr 52 „Borek” w rejonie ul. Krygowskiego i Fortecznej.

Prace obejmą remont, odbudowę i rozbudowę istniejącego budynku koszar i kaponiery zapola wraz z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu wokół fortu. Ponadto przewidziany jest remont i odbudowa istniejących budowli kaponier barkowych – lewej, prawej i kaponiery czołowej wraz z budową wewnętrznych instalacji. Równie ważny z konserwatorskiego punktu widzenia jest remont oraz odbudowa masywów ziemnych.

Aby niebawem powstał w forcie „Borek” dom kultury i planowana Biblioteka Piosenki Polskiej, ważna jest również budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi, przebudowa zjazdu z ul. Fortecznej, budowa stacji transformatorowej, sieci wodociągowej i istotnych dla inwestycji przyłączy.

Przetarg podzielono na trzy części. Podmioty zainteresowane restauracją fortu nr 52 „Borek” mogą zgłaszać swoje oferty do 8 lipca. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Fot. Bogusław Świerzowski / krakow.pl

Podziel się tą informacją: