W Krakowie odsłonięto tablicę Władysława Mitkowskiego „Żbika”

24 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Bolesława Prusa w Krakowie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Władysławowi Mitkowskiemu ps. „Żbik”.

Tablica (na zdjęciu u dołu) pierwotnie znajdowała się na ul. Twardowskiego 99, na resztkach obelisku w miejscu śmierci Mitkowskiego. Staraniem byłych harcerzy Szczepu XV Wierchy została przeniesiona i wmurowana w SP nr 31 pod istniejącą tam od 1945 r. inną tablicą pamiątkową. W czasie uroczystości głos zabrał dr Maciej Korkuć, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie.

Władysław Mitkowski „Żbik” (1914-1942) działał w harcerstwie od 1933 r., a od 1934 r. był drużynowy XV Męskiej DH im. ppłka Leopolda Lisa Kuli. Od 1937 r. służył w 1. Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. W szeregach 20. Pułku Ziemi Krakowskiej uczestniczył w wojnie obronnej 1939 r. Po ucieczce z niewoli wrócił do Krakowa i podjął pracę harcerską.

W grudniu 1939 r. wstąpił do podziemnej organizacji wojskowej. Brał udział w wydawaniu konspiracyjnych gazetek „Pobudka”, „Surmy”, „Nowiny Radiowe” i „Nowe Ateny”, był kolporterem prasy podziemnej. Wprowadził drużynę harcerską w struktury Armii Krajowej. Współpracował z Szarymi Szeregami. Od marca 1941 do lutego 1942 r. został trzykrotnie uwięziony. Po kolejnym aresztowaniu podjął próbę ucieczki. Zginął śmiertelnie postrzelony.

Po wojnie XV DH obrała Władysława Mitkowskiego „Żbika” za swego patrona.

Fot: 24 czerwca 2019. Odsłonięcie tablicy Władysława Mitkowskiego „Żbika”

Podziel się tą informacją: