Krakowski IPN odnowił tablicę pamięci Jana Surzyckiego

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Krakowie, we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja, odnowiło tablicę, poświęconą uczestnikowi III powstania śląskiego – Janowi Surzyckiemu. Znajduje się ona w holu budynku UR przy al. Mickiewicza 21 w Krakowie. Została tam wmurowana w 1976 r.

Jan Surzycki (1898-1921) przed wybuchem I wojny światowej związał się z harcerstwem. W 1917 r. został drużynowym 3. Krakowskiej Drużyny Skautowej im. Kazimierza Pułaskiego. Tego samego roku, po zdaniu matury, rozpoczął kształcenie w Studium Rolniczym UJ. W październiku 1918 r. organizował lotny oddział harcerski, który pozostawał pod dowództwem komendanta Bolesława Roi. Następnie brał udział m.in. w walkach z Ukraińcami o Przemyśl i Lwów.

W marcu 1919 r. walcząc pod Sadową Wisznią uratował dwóch żołnierzy z płonącego wagonu kolejowego. W 1920 r., przed plebiscytem na Górnym Śląsku, prowadził w Krakowie ćwiczenia Drużyn Bartoszowych. W okresie od kwietnia do lipca 1920 r. brał udział w kursie w Szkole Podchorążych Artylerii w Poznaniu, a następnie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej.

Po wybuchu III powstania śląskiego przedostał się z Krakowa na Górny Śląsk, gdzie objął dowództwo baterii dział „Gerałt”. Podczas walk o Stare Koźle zginął od postrzału w głowę. Został pochowany z honorami wojskowymi na cmentarzu Rakowickim.

Podziel się tą informacją: