Szkolna sesja historyczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 53

Dobrym zwyczajem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie stało się organizowanie szkolnej sesji historycznej na temat  najnowszej historii Polski. Celem spotkania jest poznanie wydarzeń z powojennej historii, losów poszczególnych żołnierzy,  utrwalenie pamięci o bohaterach.

W poprzednich edycjach  sesji przybliżaliśmy postać:  Witolda Pileckiego, Emila Fieldorfa, Łukasza Cieplińskiego,  Danuty Siedzikówny,  Józefa Franczaka, zastanawialiśmy się nad fenomenem  partyzantki antykomunistycznej, odkrywaliśmy prawdę o Obławie  Augustowskiej.

W sesjach  towarzyszyli nam specjaliści, byli to najczęściej pracownicy IPN. 25 marca 2019 r. odbyła się VII sesja zatytułowana ” Nie dajmy zginąć  poległym”. Odwołując się do wiersza Zbigniewa Herberta zastanawialiśmy się w jaki sposób ocalić pamięć o bohaterach. Sesję rozpoczął wykład dr Dariusz Gorajczyk z Oddziału IPN w Krakowie. Tegoroczna sesja zaplanowana została jako jedno z działań w ramach projektu „Erasmus + „Gifted & talented educational support”. Projekt dotyczył rozwijania umiejętności wspierania uczniów zdolnych. Partnerami w projekcie a jednocześnie uczestnikami sesji byli nauczyciele z Estonii, Turcji, Litwy i Hiszpanii.  Wszystkie edycje sesji były wynikiem pracy z uczniami zainteresowanymi historią, zdolnymi i chętnymi do działania.

Dzięki pomysłom uczniów poprzednim sesjom towarzyszyły różne działania.  Rozgrywaliśmy gry terenowe w Parku Jordana w Krakowie przy pomnikach wyklętych, odbyły się warsztaty na strzelnicy,  organizowaliśmy projekcje filmów, przekazywaliśmy paczki z wiedzą o żołnierzach wyklętym innym szkołom, na sesji wyjazdowej w Augustowie szukaliśmy śladów Obławy czyli miejsc zbrodni. W tym roku postanowiliśmy się odwołać się do inteligencji wielorakich Gardnera i zaproponowaliśmy uczniom różne warsztaty, dzięki którym łatwiej mogli przyswoić wiedzę. 

Dla lepszego zobrazowania losów żołnierzy wyklętych uczniowie przygotowali przedstawienie wg własnego scenariusza “Nie dajmy  zginąć poległym”. Aktorami byli uczniowie klasy VI. Dla wszystkich, u których dominuje skłonność do myślenia obrazowego, przedstawienie dało szansę łatwego zapamiętania  wydarzeń. Uczniowie , którzy przyswajają wiedzę przez słowo pisane i mówione analizowali wiersze Zbigniewa Herberta i Łukasza Buksy. Osobom, którym stale towarzyszy muzyka a zapamiętywanie ułatwia dźwięk i rytm, zaproponowaliśmy warsztaty muzyczne  w rodzaju  karaoke. Uczniowie nie tylko śpiewali piosenki, ale poznawali historie żołnierskie i trudne losy rodzin wyklętych. Repertuar przygotował wspólnie z profesjonalnym muzykiem jeden z uczniów klasy VII. Swoją wiedzę uczniowie mogli sprawdzić rozwiązując krzyżówki lub grając w grę kahoot ułożoną przez uczniów klasy VIII. Dla tych którzy lubią porządkować wiedzę, szukać przyczyn i skutków tworzyć logiczne ciągi myślenia zostały przygotowane drzewa decyzyjne do rozwiązania. Zadane pytanie: Czy Polacy mają podjąć walkę o wolność po zakończeniu II wojny światowej? Część uczniów wykonała mapę myśli dotyczącą tematu – prace zostały wyeksponowane na gazetce w sali historycznej. Uczniowie uzdolnieni  manualnie zaprojektowali torby oraz wykonali zakładki. zadania mogły być wykonane indywidualnie lub w grupach. Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany i nie odbył się przejazd rowerowy do Parku Jordana upamiętniający Wyklętych.

Praca nad przygotowaniem sesji dała uczniom zdolnym satysfakcję, ponieważ  to oni decydowali o jej przebiegu, sami wykonali dekoracje i wystawę poszerzającą wiedzę. Uczestnicy warsztatów byli zadowoleni ponieważ sami wybierali warsztaty. Jako koordynator organizujący kolejną sesję jestem zadowolona z zaangażowanie uczniów i uzyskanego efektu.

Tekst: Anna Szpajcher-Sokal

GALERIA

Podziel się tą informacją: