Spotkanie opłatkowe Związku Piłsudczyków

W sobotę 26 stycznia w zabudowaniach klasztoru O.O. Kapucynów w Krakowie, miało miejsce spotkanie opłatkowe osób zrzeszonych w Związku Piłsudczyków. Nie zabrakło gości w postaci przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących, którym nieobce są idee piłsudczykowskie.

Na miejscu pojawili się m.in. kombatanci, nauczyciele, naukowcy i przedsiębiorcy. Modlitwę poprzedzającą poświęcenie opłatków, poprowadził kapelan środowisk niepodległościowych i patriotycznych ojciec Jerzy Pająk OFM Cap, a do zebranych przemówienie wygłosił dr Jerzy Bukowski, znany krakowski społecznik, w jednej osobie: rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, wiceprezes Ogólnopolskiej Federacji Piłsudczyków oraz przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Fot. Artur Jachna

Ważnym elementem spotkania był występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Przygotowany pod kierunkiem nauczycieli występ recytatorsko-wokalny, nakłonił zebranych uczestników spotkania do wspólnego śpiewania kolęd. W podniosłej atmosferze nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem, połączone ze składaniem życzeń noworocznych. Nad całością przebiegu uroczystości czuwał tradycyjnie Edward Wilhelm Jankowski, prezes Małopolskiego Oddziału Związku Piłsudczyków a także Oddziału Krakowskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Fot. Artur Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: