Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Szarych Szeregów

W sobotę 26 stycznia 2019 r. w budynku „D” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zebrali się członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Na tradycyjne spotkanie opłatkowe przybyli harcerze w różnym wieku – od seniorów aż po młodzież. Obecni byli też nauczyciele i przedstawiciele instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem.

Fot. Artur Jachna

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewanie hymnów: harcerskiego oraz Szarych Szeregów. Następnie zebranych powitał i słowo wygłosił Przewodniczący Stowarzyszenia kpt. hm. Władysław Zawiślak. „Gawędę Betlejemską” opowiedział i wspólną modlitwę poprowadził z kolei, kapelan Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, o. Jacek Siepsiak SJ. Po poświęceniu opłatków, zebrani składali sobie życzenia świąteczne.

Fot. Artur Jachna

Głównym tematem poruszanym na forum było podsumowanie działalności Stowarzyszenia w roku ubiegłym. Innym z podejmowanych wątków była kwestia ciągłości ideowej tj. kontynuacji tradycji harcerskich we współczesnej Polsce. Warto tutaj dodać, nawiązując do słów druha hm. W. Zawiślaka, iż w Małopolsce żyje obecnie 44 harcerzy Szarych Szeregów. Szacuje się, że stan Krakowskiej Komendy Chorągwi Szarych Szeregów („Ula Smok”) wynosił w 1944 r. około 700 osób.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: