100. rocznica zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Krakowie

W czwartek 17 stycznia 2019 r. na Placu Szczepańskim w Krakowie, odbył się wernisaż wystawy plenerowej p.t. „Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego Powstania 1918-1919”. Ekspozycja składająca się z plansz, podium scenicznego i instalacji o kształcie proporców z epoki, została przygotowana przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, którego wysiłki wsparło kilkadziesiąt innych instytucji.

Fot. A. Jachna

Celem tego objazdowego przedsięwzięcia wystawienniczego jest upowszechnienie wśród mieszkańców największych miast RP, wiedzy o zrywie niepodległościowym polskich mieszkańców Prowincji Poznańskiej przeciwko Rzeszy Niemieckiej, z przełomu lat 1918 i 1919. Pod względem merytorycznym tematyka ekspozycji oscyluje wokół dwóch zasadniczych wątków, to jest: dziejów Powstania Wielkopolskiego oraz wkładu Wojsk Wielkopolskich w walki o ustalenie granic Niepodległej Rzeczypospolitej. Całości przedsięwzięcia dopełniają wydarzenia typu debaty i warsztaty edukacyjne, które odbywają się w związku z kolejnymi „przystankami” wystawy w kolejnych miejscowościach. Na krakowskim Placu Szczepańskim oglądać ją będzie można do 30 stycznia b.r.

Fot. A. Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: