Uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w Krakowie

W środę 1 sierpnia 2018r. w Krakowie, miały miejsce uroczyste obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozpoczęły się one mszą św. w Bazylice Mariackiej. Następnie uczestnicy przeszli w pochodzie ulicą Floriańską w kierunku Placu Matejki.

Fot. Artur Jachna

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza wygłoszono okolicznościowe przemówienia i złożono wiązanki kwiatów. Do zebranych przemawiali w kolejności Panowie: mjr Ryszard Łada-Brodowski Prezes Okręgu Małopolskiego ŚZŻAK, prof. dr hab. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski oraz dr hab. Filip Musiał Dyrektor krakowskiego oddziału IPN. Uroczystość prowadził Jerzy Bukowski. Specjalnymi gośćmi była grupa świadków historii – kombatantów reprezentująca mieszkających w Krakowie powstańców warszawskich. Znaleźli się wśród nich Państwo: Janina Jabłońska ps. „Żaba”, Alicja Gliniecka-Błachut ps. „Ala”, Anna Duszkiewicz ps. „Jadwiga” oraz Stefan Kaman ps. „Olsza” i Jacek Broel-Plater ps. „Ludwik”.

Fot. Artur Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: