Krakowskie obchody 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu

W środę 11 lipca 2018 r. w Krakowie odbyły się obchody 75. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Ich celem było uczczenie pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, na polskiej ludności cywilnej zamieszkałej na Kresach Południowo-Wschodnich. Kulminacją fali tych straszliwych zbrodni była tzw. „Krwawa Niedziela” – 11 lipca 1943 r. Tego dnia zaatakowano Polaków zamieszkujących w blisko stu miejscowościach na Wołyniu, zlokalizowanych głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim.

Fot: Artur Jachna

Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele o.o. Karmelitów Bosych, sprawowaną przez kapelana środowisk patriotycznych i niepodległościowych ojca Jerzego Pająka OFM Cap, w intencji ofiar ludobójstwa. Swe poczty sztandarowe wystawiły: 6 Brygada Powietrzno-desantowa im. gen. Stanisława Sosabowskiego, Miejska Komenda Policji Państwowej w Krakowie a także krakowskie środowisko Batalionów Chłopskich.

Fot. Artur Jachna

Z kościoła przy ul. Rakowickiej zebrani ruszyli w kierunku wejścia głównego na Cmentarz Rakowicki. Uroczystości, które zgromadziły licznie przybyłych przedstawicieli środowisk kresowych, niepodległościowych i patriotycznych, poprowadził Michał Masłowski z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zebrani modlili się w intencji pomordowanych Kresowian obok pomnika ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej pod przewodnictwem ojca J. Pająka, a następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili: Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Dyrektor krakowskiego oddziału IPN-u dr hab. Filip Musiał oraz jeden z inicjatorów obchodów, reprezentujący „Stanicę Kresową”, Maciej Wojciechowski. Zebrani składali wiązanki kwiatów, palili znicze a także wysłuchali dobranych stosownie do okoliczności pieśni.

Fot. Artur Jachna

Tego samego dnia na placu Szczepańskim nastąpiło uroczyste otwarcie czasowej wystawy planszowej „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”, przygotowanej przez krakowski oddziału IPN-u. Do zebranych na placu Krakowian i turystów przemawiali kolejno: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, dr hab. Andrzej Kulig; Wicewojewoda J. Gawron; Dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Augusta Fieldorfa „Nila” w Krakowie, Marek Lasota oraz Dyrektor krakowskiego oddziału IPN-u dr hab. F. Musiał, który otworzył wystawę dla publiczności. Dopełnieniem krakowskich obchodów było wieczorne spotkanie w Muzeum AK, gdzie odbyły się okolicznościowe prelekcje a także pokaz filmowy.

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: