Upamiętnienie „Operacji polskiej” NKWD 1937-1938 w Krakowie

W piątek 10 sierpnia 2018 r., na Placu o. Adama Studzińskiego OP pod wawelskim wzgórzem, pod tablicą poświęconą pamięci Polaków zamordowanych w ZSRS w latach 1937-1938, odbyły się uroczystości, organizowane przez Oddział IPN w Krakowie.

W trakcie „Operacji polskiej” NKWD, w latach 1937-1938, władze sowieckie wymordowały co najmniej 111 tys. Polaków. Było to ludobójstwo na tle narodowościowym, ponieważ ofiary zbrodni komunistycznych ginęły w Związku Sowieckim, tylko dlatego, że były Polakami. Fale represji objęły ogółem około 200 tys. osób, które zesłano do łagrów.

Fot. Artur Jachna

Pomimo okresu wakacyjnego na miejsce przybyła stosunkowo liczna grupa przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych a także organizacji społecznych i kombatanckich – w tym środowisk sybirackich. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: dr hab. Filip Musiał dyrektor krakowskiego oddziału IPN, Józef Gawron wicewojewoda małopolski oraz Aleksandra Szemioth prezesująca krakowskiemu oddziałowi Związku Sybiraków. Odmówiono modlitwę za ofiary „Operacji polskiej” NKWD a także złożono wiązanki kwiatów.

Fot. Artur Jachna

Tekst i fotografie: Artur Jachna

Podziel się tą informacją: