Pogrzeb Romany Kahl-Stachniewicz – 21 marca, cmentarz Rakowicki w Krakowie

15 marca 2018 r. zmarła Romana Kahl-Stachniewicz, współzałożycielka Konfederacji Polski Niepodległej. Pogrzeb odbędzie się w środę, 21 marca na cmentarzu Rakowicki w Krakowie. Początek uroczystości żałobnych o godz. 9 w cmentarnej kaplicy Helclów.

Romana Kahl-Stachniewicz urodziła się 10 lutego 1943 r. w Krakowie. Była absolwentką Akademii Ekonomicznej (1968). W latach 1958-1963 działała w ZHP. Była uczestniczką protestów studenckich w marcu 1968 r. Po śmierci Stanisława Pyjasa w maju 1977 r. związała się z opozycja antykomunistyczną – Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a następnie Konfederacją Polski Niepodległej oraz Wolnymi Związkami Zawodowymi i NSZZ „Solidarność”.

Współorganizatorka oraz redaktor podziemnego pisma „Opinia Krakowska”. Kolporterka wydawnictw antyreżimowych, uczestniczka licznych uroczystości patriotycznych, akcji plakatowych i ulotkowych. Po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana do marca 1982 r. w areszcie KW MO przy ul. Mogilskiej w Krakowie, a potem w Kielcach-Piaskach i Gołdapi. Do 1990 r. była inwigilowana przez SB.

W 1989 r., podczas wyborów, została rzeczniczką KPN. W roku 2003 przeszła na emeryturę. Pozostała honorowym członkiem KPN. Wychowała dwoje dzieci. Została odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności. Była Osobą wielkiej wrażliwości, pracowitości i odwagi.

Podziel się tą informacją: