„Rok dla Niepodległej” – działania edukacyjne MEN związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W piątek, 9 marca br. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister Anny Zalewskiej, na której przedstawiono działania MEN związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas swojego wystąpienia Szefowa MEN mówiła o podjętych już przez ministerstwo działaniach rocznicowych, takich jak wystawa i dekoracja gmachu. Poinformowała również o środkach finansowych przeznaczonych na działania patriotyczne w szkołach z rządowego programu „Niepodległa”, a także o liście do kadry pedagogicznej, w którym zaapelowała o aktywne włączanie się w obchody 100-lecia niepodległości. Minister Anna Zalewska przypomniała, że rok szkolny 2017/2018 ogłoszono „Rokiem dla Niepodległej”.

Rola szkoły w wychowaniu patriotycznym

Treści z zakresu wychowania patriotycznego są ważnym elementem nowej podstawy programowej – mogą być realizowane w ramach różnych zajęć lekcyjnych i przy wykorzystaniu zróżnicowanych metod dydaktycznych. Rolą szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych. Nauczyciele i wychowawcy kształtują w młodych ludziach szacunek wobec języka ojczystego, polskiej kultury i historii.

List minister Anny Zalewskiej do szkół i placówek oświatowych dotyczący podejmowania inicjatyw służących uczczeniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

W specjalnym liście skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów minister Anna Zalewska zaapelowała o inicjowanie działań służących uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski i kształtowaniu postaw patriotycznych. Swoją prośbę skierowała także do nauczycieli szkół i placówek polonijnych na całym świecie.

Wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej szefowa MEN zaproponowała ogólnonarodową formę uczczenia stulecia niepodległości pn. „Rekord dla Niepodległej”. W ramach tej inicjatywy zachęciła uczniów ze wszystkich szkół w Polsce i za granicą do uroczystego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego w piątek, 9 listopada o godz. 11.11. Pełna treść listu dostępna jest tu.

Działania MEN w ramach obchodów rocznicowych

W ramach „Roku dla Niepodległej” Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych służących uczczeniu setnej rocznicy niepodległości Polski.

Najważniejsze z nich to:

wieloletni program rządowy „Niepodległa” – w ramach programu MEN przekaże szkołom, placówkom, szkolnym punktom konsultacyjnym 6,9 mln zł w latach 2017-2021 na realizację zadań związanych z edukacją patriotyczną; środki mogą być przeznaczane na: materiały edukacyjne, wycieczki, wystawy, konkursy, gry, przygotowanie aplikacji mobilnej;Program Niepodległa 1918-2018 – MEN razem ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej realizuje program, w ramach którego będą przyznawane tytuły „Szkoła Niepodległej”;wystawa na dziedzińcu „Ojcowie Niepodległości” – ekspozycja, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie, prezentuje liderów walki o niepodległość i budowniczych polskiej państwowości: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego; men.gov.pl/niepodlegla – zakładka na stronie internetowej MEN poświęcona obchodom rocznicowym – będziemy na niej udostępniać i na bieżąco aktualizować działania ministerstwa oraz jednostek podległych, w tym również kuratoriów oświaty; wszystkie informacje dotyczące przedsięwzięć resortu znajdą się również na profilach w mediach społecznościowych dekoracja gmachu MEN – w ramach obchodów rocznicowych gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej został udekorowany biało-czerwonymi barwami oraz szyldem „100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. OŚWIATA”; dekoracja nawiązuje zarówno do odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i setnej rocznicy powołania Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;kalendarz edukacyjny IPN i MEN „Niepodległość 1918-2018” – kalendarz został przekazany do liceów ogólnokształcących oraz techników w całej Polsce z intencją, aby przez cały rok 2018 szkoły zrealizowały inicjatywy inspirowane treścią kalendarza na dany miesiąc; publikacja jest podsumowaniem konkursu „Młoda grafika polska dla Niepodległej” – zwycięskie plakaty młodych artystów zostały zestawione z ułożonymi problemowo zagadnieniami historycznymi i uzupełnione o fotografie archiwalne oraz opisy poszczególnych wydarzeń.

Działania kuratoriów oświaty i szkół za granicą

Szkolne punkty konsultacyjne z całego świata ogłosiły już 83 inicjatywy związane z obchodami rocznicowymi. W uroczysty sposób odzyskanie niepodległości będą świętowali młodzi Polacy uczący się m.in. w: Dubaju, Wiednia, Montrealu, Toronto, Ostii, Rzymie, Berlinie, Mińsku, Kijowie, Paryżu, Lyonie, Sztokholmie, Kopenhadze, Londynie, Warnie, Sofii, Pradze, Bratysławie, Chicago, Lille.

Z kolei kuratoria oświaty w ramach „Roku dla Niepodległej” przygotowały już 198 inicjatyw.

Więcej informacji na stronie www.men.gov.pl/niepodlegla

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Podziel się tą informacją: