Spotkanie z cyklu „Archiwalne środy”. Przystanek Historia w Krakowie – 14 marca

Tematem spotkania będzie działalność Jakuba Stendiga w okresie okupacji niemieckiej i jego powojenne zmagania o zachowanie pamięci o krakowskich Żydach i zbrodniach w obozie w Płaszowie. Prelekcję wygłosi Ryszard Kotarba z Oddziałowego Archiwum IPN w Krakowie.

Spotkanie z cyklu „Archiwalne środy”. Przystanek Historia w Krakowie – 14 marca Zobacz więcej