Powstał przewodnik po Nowej Hucie mniej znanej

Od czerwca do listopada informowaliśmy o spacerach i prelekcjach, podczas których mieszkańcy Krakowa, i nie tylko, poznawali nieoczywiste oblicza Nowej Huty. Teraz mamy przyjemność, w imieniu organizatora – Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, zaprosić krakowian na finał projektu „Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie”. Już 2 grudnia o godz. 16.00 w Ośrodku odbędzie się premiera przewodnika, który powstał na kanwie prelekcji i spacerów, oraz spotkanie przedstawicieli nowohuckich inicjatyw i miejsc, BarCamp. To niepowtarzalna okazja, żeby porozmawiać ze wszystkimi autorami – i otrzymać bezpłatny egzemplarz!

W ramach projektu od czerwca do listopada odbyło się dziesięć spacerów i pięć prelekcji, pokazujących, że Nowa Huta jest miejscem nie­zwykłym i wyjątkowym pod względem historycznym, prze­strzennym i społecznym. Jak dowiedzieli się uczestniczy projektu, tereny te odgrywały dużą rolę od czasów łowców mamutów, przez śre­dniowiecze i kolejne epoki, aż do przemian 2. połowy XX w. Wtedy powstał niepowtarzalny układ urbanistyczny, który wpisano w krajobraz kulturowy kształtowany od setek lat.

Niezwykli są też ludzie, którzy Nową Hutę two­rzyli i tworzą, niejednokrotnie posiadający tożsamość lokalną silniejszą niż mieszkańcy in­nych dzielnic czy miast. Dlatego właśnie projekt i będąca jego podsumowaniem publikacja są swego rodzaju przewodnikiem po czasie i przestrzeni, gdzie w rolę narratorów wcielają się osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności – ludzie, którzy pracują na rzecz Nowej Huty na co dzień: pasjonaci, miejscy aktywi­ści, historycy, artyści, mieszkań­cy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, autorzy blogów…

„Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie” pod redakcją Jarosława Klasia wydany został przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwi­da w ramach projektu o tej samej nazwie, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Opowiada o Nowej Hucie rozu­mianej jako pięć tzw. dzielnic nowohuckich Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowi­ce, XVI Bieńczyce, XVII Wzgó­rza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta. Z założenia nie rości sobie praw do bycia opracowaniem kompleksowym, często wręcz z premedytacją pomija wątki najbardziej znane i popularne. Ma być raczej subiektywnym spojrze­niem poszczególnych autorów na Nową Hutę. Na kartach tej książki przemierzamy z nimi wschodnią część Krakowa alternatywnymi drogami, na przekór utartym szlakom oraz dotychczasowym spojrzeniom i wyobrażeniom.

Przewodnik adresowany jest przede wszystkim do miesz­kańców Nowej Huty i Krakowa, ale także do turystów odwiedza­jących dzielnicę, dlatego w każdej części znajduje się streszczenie w języku angielskim. Publikacja w założeniu miała mieć atrakcyjną, minima­listyczną formę wizualną. Temu trudnemu zadaniu podołał Krzysz­tof Piła (www.nh50mm.com.pl), któremu zawdzięczamy opracowanie graficzne przewodnika. Wydawca i autorzy mają nadzieję, że publikacja przypad­nie do gustu różnym odbiorcom i zachęci wszystkich, którzy po nią sięgną, do odkrywania Nowej Huty na swój własny, niepowta­rzalny sposób.

Bezpłatne egzemplarze przewodnika będzie można otrzymać od dnia premiery w Ośrodku Kultury im. C. K. Norwida (os. Górali 5, Kraków) oraz w wybranych lokalizacjach na terenie Nowej Huty. Wersja elektroniczna będzie dostępna do pobrania na stronie Ośrodka Kultury Norwida www.okn.edu.pl.

A teraz mały spoiler, a raczej przedsmak tego, co można znaleźć w środku. W pierwszej części Jacek Górski, Maciej Miezian, Mariusz Machynia, Paweł Jagło i Jacek Gądecki przybliżają nieoczywiste historie o dzielnicy od prastarych łowców mamutów aż po współczesną gentryfikację – wątki mało znane, chociaż bardzo ciekawe. Część druga to spacery przygotowane przez Antoniego Łapajerskiego, Tomasza Mierzwę i Marcina Jakuba Mikulskiego, Annę Grochowską, Michała Wiśniewskiego, Marię Wąchałę-Skindzier, Michała Ostasza i Aleksandrę Tarczydło, Joannę Styrylską-Gałażyn, Łukasza Lendę, Marcina Pawlika oraz Piotra Pierzchałę. Prowadzą nas oni swoimi współczesnymi ścieżkami po miejscach naznaczonych historią, pozwalając na nowo odkryć i od­czytać otaczającą nas przestrzeń. Ostatni rozdział przewodnika pokazuje, że Nowa Huta jest wciąż żywa i płodna. Hanna Szczypiór i Michał Michalik, Jagoda Pecela i Łukasz Barucha, Aleksandra Tarczydło i Michał Ostasz, Pauli­na Baran i Daria Bodziony, Gosia Szymczyk-Karnasiewicz, Paweł Derlatka i Marta Kozłowska-Der­latka opowiadają o niebanalnych miejscach, które zaciekawią za­równo mieszkańców Nowej Huty, jak i turystów.

Podziel się tą informacją: