Wybieramy najlepszego nauczyciela historii!

W tym roku po raz dziewiąty przyznana zostanie Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego, czyli wyróżnienie dla najlepszego krakowskiego nauczyciela historii ze szkół ponadgimnazjalnych. Do 20 listopada dyrekcje szkół mogą zgłaszać kandydatów. Wyboru dokona kapituła powołana przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Nazwisko laureata poznamy pod koniec roku.

Nagroda im. Tadeusza Słowikowskiego – profesora i nauczyciela, wybitnego dydaktyka historii i przyjaciela młodzieży – została ustanowiona w 2009 r. Przyznaje ją Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, a funduje Prezydent Miasta Krakowa. Nagrodę co roku otrzymuje jeden nauczyciel historii wyróżniający się wybitymi osiągnięciami w nauczaniu i popularyzacji historii oraz dziejów i kultury Krakowa. Kapituła bierze pod uwagę osiągnięcia nauczyciela z ostatniego roku szkolnego, a także całokształt jego działalności w latach poprzednich. Wartość nagrody to około 5 tys. zł.

Prawo zgłaszania kandydata do Konkursu im. T. Słowikowskiego przysługuje dyrekcji szkoły, w której jest on zatrudniony. Zgłoszenia z dokumentacją należy kierować do Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego na adres: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2. Można też zgłosić ponownie kandydaturę tej samej osoby – w takim przypadku wystarczy uzupełnić dokumentację za ostatni rok.

Zachęcamy do udziału – w krakowskich szkołach uczy przecież wielu dobrych i oddanych swej profesji historyków, którzy zasługują na to wyróżnienie.

A oto grono dotychczasowych laureatów:

2009 r. – mgr Józef Jaworski (V LO w Krakowie),
2010 r. – dr Czesław Wróbel (XIV LO w Krakowie; obecnie VI LO),
2011 r. – mgr Ludmiła Okrzesik (VIII LO w Krakowie),
2012 r. – dr Stanisław Garlicki (V LO w Krakowie),
2013 r. – mgr Grzegorz Urbanek (I LO w Krakowie),
2014 r. – mgr Wojciech Rak (VI LO w Krakowie),
2015 r. – mgr Zdzisław Bednarek (III Społeczne LO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie),
2016 r. – mgr Rafał Kobylec (V LO w Krakowie).

Podziel się tą informacją: