Studencki Komitet Solidarności patronem szkoły

Fot. zsz2.edu.pl

23 października Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Nowej Hucie zyskał imię Studenckiego Komitetu Solidarności oraz nowy sztandar. Niezależne myślenie, chęć odkrywania świata i obrona praw człowieka – to wartości, które w swej pracy dydaktycznej i wychowawczej chce promować nowohucka placówka.

30 sierpnia Rada Miasta Krakowa jednogłośnie nadała szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, tj. Technikum nr 2 i Szkole Branżowej I stopnia nr 2, imię Studenckiego Komitetu Solidarności. Inicjatywa ta zbiegła się z przypadającą w tym roku 40. rocznicą utworzenia tej pierwszej niezależnej od władz organizacji studenckiej. SKS powstał w reakcji na śmierć Stanisława Pyjasa, zaangażowanego w działalność opozycyjną.

Jak podkreśla dyrektor Zespołu, Urszula Mroczek-Gula, idea Studenckiego Komitetu Solidarności to pomost łączący pokolenia: „To wzorzec dla młodych ludzi, że warto w życiu być odważnym. Warto stanąć w obronie sprawy, którą uważa się za słuszną niezależnie od konsekwencji, jakie można ponieść, szczególnie gdy dotyczy to ogólnoludzkich wartości.”

Podziel się tą informacją: