MLBE zaprasza na konferencję „Zabytki i Energia”

W dniach 16-17 listopada odbędzie się konferencja naukowa “Zabytki i Energia”. Wydarzenie poświęcone jest problemom użytkowania, adaptacji, przebudów i modernizacji obiektów historycznych w kontekście zużycia i gospodarowania energią. W jej trakcie prezentowane będą rozwiązania technologiczne i materiałowe służące poprawie efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, możliwych do zastosowania w substancji zabytkowej.

Pierwsza edycja ZiE rozpocznie cykl, w ramach którego środowisko naukowców, zarządców nieruchomości, użytkowników oraz projektantów wymieni doświadczenia, a także rozpocznie prace nad przygotowaniem kodeksu dobrych praktyk.

Konferencja została zorganizowania w ramach cyklu Krakowskich Konferencji Naukowych.

Więcej informacji na stronie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

Podziel się tą informacją: