100. rocznica intronizacji Rady Regencyjnej – konferencja w magistracie

W piątek, 27 października o godz. 14.00 w sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbędzie się konferencja z okazji 100. rocznicy intronizacji Rady Regencyjnej „Droga do wolności”. Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Monarchistów „Konfederacja Spiska” oraz Małopolskie Centrum Edukacji „MEC”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Rada Regencyjna zapoczątkowała dzieło budowy struktur polskiej państwowości, zwieńczając tym samym marzenia i trud wielu pokoleń polskiego narodu w walce o prawo do posiadania własnego państwa. Konferencja jest sposobnością do uzmysłowienia pokoleniu współczesnej Polski, że odradzające się państwo w planach polskich patriotów miało być monarchią, a ustanowienie Rady Regencyjnej odkładało w czasie i pozostawiało w rękach narodu decyzję o wyborze króla. Klimat zrewolucjonizowanej Europy, u schyłku I wojny światowej, wywierał przemożny wpływ również na bieg wydarzeń na ziemiach polskich, udaremniając ostatecznie plany wskrzeszenia państwa, na czele którego stanąłby Boży Pomazaniec.

Program:

Godz. 14.00 – rozpoczęcie spotkania – odegranie hejnału

-Uroczystość otwarcia i powitania gości – moderatorzy konferencji: Jan Lech Skowera, Dominik Jerzy Galas;
-Wystąpienie prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego;
-Uhonorowanie Prezydenta Miasta Krakowa Orderem Korony Polskiej przez JE ks. abp. prof. Mariana Gołębiewskiego;
-Laudacja: Jan Lech Skowera, Marszałek Konfederacji Spiskiej;
-Wystąpienie – Peter von Stolberg-Stolberg;
-Wystąpienie Wilhelma Zycha, przewodniczącego Rady Miejskiej Sosnowca;
-Wręczenie okolicznościowych Medali z okazji 100. rocznicy intronizacji Rady Regencyjnej;
-Wykład otwierający prof. dr. hab. Zdzisława J. Winnickiego – Geneza powstania i działalność Rady Regencyjnej.
ok. 15:00 – 15.15 – II część konferencji, wykłady:

ks. bp prof. Jan Kopiec – Osobistości Rady Regencyjnej: Prymas Królestwa Polskiego ks. kard. Aleksander Kokowski, Zdzisław książę Lubomirski, Józef hr. Ostrowski;
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski – Sytuacja polityczna i społeczna narodu polskiego pod koniec XIX i na początku XX w.;
Prof. dr hab. Jacek Bartyzel – Środowiska i ruch monarchistyczny w okresie I wojny światowej;
Prof. dr hab. Mariusz Wołos – Wpływ Rady Regencyjnej na drogę do niepodległości.
O godz. 16:00 odbędzie się otwarcie wystawy portretów królów Polski autorstwa Lany Markovich. W trakcie wydarzenia odbędzie się również premiera publikacji książkowej „Rola Krakowa w odzyskaniu niepodległości. Znaczenie Rady Regencyjnej w uformowaniu ustroju niepodległej Polski”.

Podziel się tą informacją: