Pod estakadami kolejowymi powstaje park

W ostatnich dniach rozpoczęły się prace związane z budową parku Kolejowego pod estakadami, na odcinku od ul. Kopernika do Grzegórzeckiej. Park będzie podzielony na strefy, których funkcje określono w ramach konsultacji z mieszkańcami. Powstanie tam m.in. plac zabaw w postaci miasteczka kolejowego, ogród sensoryczny i przestrzeń dla czworonogów.

Pierwszym krokiem są roboty ziemne, takie jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, czy instalacje elektryczne pod przyszłe oświetlenie. Pierwszy etap prac został zaplanowany do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków w kwocie ponad 3 mln zł.

Zagospodarowanie całego terenu pod estakadami ma na celu stworzenie nowego połączenia między oddalonymi od siebie częściami Krakowa oraz zorganizowanie nowej przestrzeni publicznej o zróżnicowanych funkcjach. Podział na strefy funkcjonalne wypracowano wspólnie z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych.

Podział funkcjonalny stref etapu I (od ul. Kopernika do ul. Grzegórzeckiej):

  • strefa izolacyjnej zieleni
  • plac zabaw w postaci miasteczka kolejowego
  • ogród sensoryczny
  • psi park

W pobliżu budynków mieszkalnych wprowadzono strefy, które pozwolą minimalizować natężenia hałasu np. ogród sensoryczny.

Zadbano też, by w niedalekiej odległości od miejsc zamieszkania znalazł się plac zabaw przybierający nietypową formę, nawiązującą do kolei. Znajdzie się tam m. in. zabawowe urządzenie wielofunkcyjne przypominające formą pociąg wchodzący w skład taboru Kolei Małopolskich, stacje kolejowe znajdujące się na trasach Kolei Małopolskich z towarzyszącymi im elementami charakterystycznymi dla okolic, w których się znajdują jak np. zabawowa chata bronowicka czy kopiec Krakusa.

Wszystko w otoczeniu komponowanej zieleni wysokiej i niskiej, a także roślin miododajnych zlokalizowanych w najbardziej słonecznych miejscach tworzących ogrody sensoryczne.

Docelowe zagospodarowanie parku z zielenią i całą infrastrukturą rekreacyjną wykonane zostanie, w miarę zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych, tak aby teren można było udostępnić krakowianom w przyszłym roku.

Obecnie przygotowywana jest również dokumentacja dla samego ciągu pieszo-rowerowego, który połączy ul. Grzegórzecką z ul. Miodową. Równolegle opracowywane są dokumenty dla całego zagospodarowania parku kolejowego na tym samym odcinku.

Fot. ZZM

Podziel się tą informacją: