Upamiętnienie ofiar pierwszej publicznej egzekucji przeprowadzonej przez Niemców w Krakowie 26 czerwca 1942 r.

Podczas uroczystości upamiętniającej siedmiu Polaków, zastępca dyrektora krakowskiego IPN Cecylia Radoń, Piotr Milczanowski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN oraz przedstawiciele Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszar Południowy złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku na ul. Wodnej.

Modlitwę za duszę zmarłych odmówił ks Jarosław Chlebda, kapelan 111. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Krakowie.

26 czerwca 1942 r. przy torach kolejowych obok stacji Kraków Płaszów powieszono kolejarzy, a egzekucja była niemieckim odwetem za wykolejenie pociągu wojskowego. Do jej wykonania Niemcy zmusili oddział żydowskiej policji porządkowej Jüdischer Ordnungsdienst. Okupantom chodziło o zastraszenie Polaków i podburzenie ich przeciwko Żydom, jako bezpośrednim wykonawcom egzekucji.
Niemiecki terror w Krakowie nasilił się zwłaszcza jesienią 1943 r., gdy generalny gubernator, niemiecki zbrodniarz Hans Frank podpisał rozporządzenie o tzw. sądach doraźnych. Od tego momentu co kilka tygodni na ulicach Krakowa odbywały się publiczne egzekucje zakładników.

Fot. Żaneta Wierzgacz IPN Kraków.

Podziel się tą informacją: