Polski patriotyzm wieków przeszłych – rozmowa z dr. Marcinem Gadochą

Pan Doktor Marcin Gadocha jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Historii Nowożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zainteresowania badawcze to: historia Krakowa i Lwowa, historia społeczna i gospodarcza miast, historia kulinariów. Doktor …

Polski patriotyzm wieków przeszłych – rozmowa z dr. Marcinem Gadochą Zobacz więcej