Kraków. Uroczystość przy grobie Kamili Janowicz-Sycz

14 czerwca 2023 r. w związku z Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady grób Kamili Janowicz-Sycz (1920-2019) na cmentarzu Rakowickim w Krakowie został oznaczony tabliczką „Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski”.

Kamila Janowicz-Sycz urodziła się 31 października 1920 r. w Brześciu Litewskim. Była sanitariuszką podczas walk w 1939 r. Zaangażowała się w działalność konspiracyjną w szeregach Związku Walki Zbrojnej, pełniąc funkcję łączniczki. W listopadzie 1940 r. została aresztowana przez Niemców. W następnym roku wywieziono ją do niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück.

Pomagała tam współwięźniarkom, szczególnie ofiarom pseudomedycznych eksperymentów prowadzonych przez Niemców. Działała także w obozowej konspiracji – w Tajnej Drużynie Harcerskiej „Mury”. Po ewakuacji obozu w kwietniu 1945 r. dobrowolnie pozostała w nim, wspierając najciężej chore osadzone, pozostawione na miejscu. Obóz opuściła dopiero w połowie lipca 1945 r. wraz z ostatnim transportem więźniarek.

Zamieszkała w Krakowie, gdzie udzielała się społecznie, angażując się w działalność m.in. ZHP i organizacji kombatanckich. Zmarła 28 stycznia 2019 r.

W uroczystości na cmentarzu Rakowickim wziął udział zastępca dyrektora Oddziału IPN w Krakowie dr Michał Wenklar, przedstawiciele Rodziny Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück, Stowarzyszenia Dzieci Powstania 1944, Komisji Historycznej Chorągwi Krakowskiej oraz harcerze z Hufca ZHP Podkrakowskiego im. Krakowskich Szarych Szeregów. Przybyłe delegacje złożyły wiązanki.

Fot. Jakub Ryba (IPN)

Podziel się tą informacją: