Przyjdź i posadź rośliny w parku Jalu Kurka

W sobotę, 22 kwietnia, o godz. 10 zaplanowano wspólne sadzenie z mieszkańcami zieleni w parku Jalu Kurka. W czasie akcji park wzbogaci się o sadzonki róży pomarszczonej, żylistka i dereni.

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2023 r. teren parku Jalu Kurka został ponownie udostępniony krakowianom po odzyskaniu działek przez miasto. Od momentu zakupu parku przez miasto prowadzone były w nim prace porządkowe, takie jak: wywożenie śmieci, sprzątanie alejek czy przegląd drzewostanu. Park był mocno zaniedbany, dlatego tak ważne są prace porządkowe, które będą kontynuowane. Przed udostępnieniem parku Zarząd Zieleni Miejskiej wymienił także stare, zdewastowane ławki oraz kosze na śmieci na nowe, tak, żeby poprawić komfort użytkowania tego miejsca. W ostatnim czasie zamontowano również lampy.

Teren znajdujący się pod ochroną konserwatorską będzie utrzymywany zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, aby mógł pełnić funkcję enklawy zieleni w środku miasta.

Park jest otwarty w godz. 6.00-22.00.

Więcej informacji o wydarzeniu tutaj.

Podziel się tą informacją: